Nedlloyd: beleggers steunen actie Hagen

ROTTERDAM, 26 APRIL. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) roept haar leden op de Noor Torstein Hagen te steunen in zijn pogingen invloed te krijgen op het beleid van het verlieslijdende transportconcern Nedlloyd.

Daartoe vraagt de VEB van particuliere aandeelhouders een volmacht te verstrekken voor de algemene vergadering van aandeelhouders op 30 mei.

Als Nedlloyd niet bereid is Hagen, die onder meer via de Luxemburgse beleggingsmaatschappij Marine Investments in Nedlloyd een belang heeft van 23 procent, in de raad van commissarissen op te nemen, wil de VEB op de jaarvergadering van 30 mei tegen de jaarrekening stemmen. Omdat de statuten van Nedlloyd voorzien in een stemrechtbeperking per aandeelhouder tot 600 stemmen, meent de VEB dat het stemgedrag van de particuliere aandeelhouders op 30 mei de doorslag zal geven.

Hagen wil drie commissarisplaatsen bij Nedlloyd, waarvan een voor hemzelf. Nedlloyd is vooralsnog slechts bereid een voor beide partijen aanvaardbare persoon tot commissaris te benoemen. In een eerste reactie op het bericht van de VEB zei de woordvoerder van Nedlloyd vanochtend: “We hebben hem een plaats aangeboden, maar hij gaat er niet op in.”

Als Nedlloyd niet inschikt, dan overweegt de VEB zich ook te verzetten tegen verlenging van de machtiging aan de raad van bestuur om nieuwe aandelen uit te geven. Verder wil de VEB dan bezien of de samenstelling van de aandeelhouderscommissis van Nedlloyd niet moet worden gewijzigd.

VEB-voorzitter mr R.A.E. de Haze Winkelman heeft met Hagen gesproken over de de actie van zijn vereniging. “Maar dat was puur informatief.

Het gaat om een onafhankelijke actie van de VEB.''

Nedlloyd heeft in 1990 een verlies geleden van 148 miljoen gulden en wordt sinds begin dit jaar belaagd door Hagen. Die meent dat het Nedlloyd-bestuur te weinig vaart te zet achter het afstoten van niet-kernactiviteiten en onvoldoende aandacht schenkt aan de kernactiviteiten containerlijnvaart en wegtransport. Hagen zegt dat hij de steun heeft van een groep institutionele aandeelhouders waarmee hij de meerderheid heeft in Nedlloyd.

Het is niet de eerste keer dat de VEB via een volmacht-actie aandeelhouders probeert te mobiliseren. Eerder deed zij dat in een poging de fusie tussen Nationale Nederlanden en NMB Postbank te dwarsbomen. En ook bij Internatio-Muller greep de VEB naar dit middel toen Internatio met een voorstel kwam tot certificering van de aandelen.