Milieuklachten in Rijnmond: vooral over stankoverlast

ROTTERDAM, 26 APRIL. Bij de meldkamer van de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond zijn vorig jaar ruim 13.000 klachten over het milieu binnengekomen.

Dit is weliswaar 8 procent minder dan het aantal klachten in 1989, maar nog 38 procent boven het gemiddeld aantal klachten over de periode 1980-1990. Dit heeft de dienst vanmorgen bekendgemaakt bij de ingebruikneming van de nieuwe geautomatiseerde meldkamer. Het overgrote deel van de klachten (9.478) heeft betrekking op stank, veroorzaakt door de industrie vaak in combinatie met weersomstandigheden. De meeste stankklachten werden veroorzaakt door de petrochemische industrie, waarbij Nerefco, de Shell Raffinaderij en de Esso Raffinaderij de top drie aanvoeren. Een onderzoek naar het hoge aantal klachten de afgelopen twee jaar heeft onder meer uitgewezen dat dit nauw verband houdt met het grotere milieubesef van het publiek.