Maatschappelijk hulpverlener misbruikte jarenlang clientes

HEERENVEEN, 26 APRIL. Een maatschappelijk werker van de Stichting Maatschappelijk Werk Zuid-Friesland in Heerenveen heeft gedurende een aantal jaren ten minste zeven clientes seksueel misbruikt. De man, die in februari op non-actief werd gezet door de directie, heeft deze maand ontslag genomen.

De zaak kwam aan het licht toen twee vroegere clientes van de man advocate mr. A. Huber uit Meppel inschakelden. Zij lichtte daarop de directie in. De man gaf daarop volgens haar toe dat hij de vrouwen seksueel had misbruikt. Er zouden ook via het RIAGG in Heerenveen drie klachten van vrouwen zijn binnengekomen tegen de maatschappelijk werker.

Volgens Huber heeft de man tussen 1979 en 1985 met ten minste zeven vrouwen een seksuele relatie gehad, “maar het zou om nog meer vrouwen kunnen gaan”. De vrouwen zaten volgens Huber in een emotionele onstabiele situatie toen ze voor hulp aanklopten bij de stichting.

Toen de man een seksuele relatie aanging zou het hulpverleningsproces zijn stopgezet en zouden zijn clientes psychisch nog verder in de problemen zijn geraakt, aldus Huber. “Hij heeft ze toen gewoon gedumpt in de psychiatrie.” Omdat er geen geweld is gebruikt door de maatschappelijk werker kan hij strafrechtelijk niet worden aangeklaagd. Er was volgens Huber wel sprake van psychische dwang en manipulatie van de zijde van de hulpverlener. Namens haar twee clientes zal een schadevergoeding worden ingediend voor geleden materiele en immateriele schade.