Jeugdprogramma Klokhuis van NOS verdwijnt niet

AMSTERDAM, 26 APRIL. Het dagelijkse NOS-jeugdprogramma Klokhuis zal niet verdwijnen. Aanvankelijk zouden de werkzaamheden aan het jeugdprogramma een jaar worden stilgelegd, omdat een te groot aantal afleveringen van het programma op de plank lag.

De free-lance schrijvers en acteurs van het programma vreesden dat door het jaar oponthoud de continuiteit van het programma in gevaar zou komen.

Toen vorig jaar bleek dat Klokhuis waarschijnlijk zou ophouden te bestaan, leidde dat tot vragen in de Tweede Kamer en tot tienduizenden verontwaardigde reacties van kijkers. Het voornemen om de produktie van het programma voor een jaar te staken is nu van tafel. Besloten is om in drie jaar de voorraad afleveringen weg te werken en ondertussen in een iets lager produktietempo nieuwe programma's te maken. Daarmee is ook het financiele probleem van een dreigend tekort van een miljoen gulden per jaar opgelost.

Volgens Leo Kool, adjunct-directeur van de NOS-televisie, is de continuiteit van de werkzaamheden voor alle betrokkenen in de komende jaren gegarandeerd. “Dit soort programma's, met mini-documentaires en scenes over een zelfde thema, vereist een heel lastig produktieproces.

Het is al heel moeilijk om mensen daarbij gemotiveerd aan het werk te houden. Met deze oplossing maken wij onze intentie kenbaar, dat we het programma nog vele jaren in leven willen houden.'' Klokhuis gaat per 1 oktober over tot een hogere frequentie: van vijf naar zes maal per week.