Content verwacht meer winststijging

Content Beheer uit Den Haag, personeelsuitzendbureau, automatiseringsdiensten en kantooropleidingen, is ondanks tekenen van aarzeling in de conjunctuur optimistisch ten aanzien van de ontwikkeling van omzet en resultaat in 1991.

In het jaarverslag wordt verdere stijging van de resultaten verwacht.

Over 1990 heeft Content Beheer na belastingen een winst behaald van 12,7 miljoen gulden, 21 procent meer dan in 1989. De omzet groeide met 11 procent tot 205 miljoen gulden. Als dividend is 1,25 gulden per aandeel voorgesteld.