Bukman wijst manipulatie met menselijk DNA af

DEN HAAG, 26 APRIL. Minister Bukman (landbouw en visserij) wijst genetische manipulatie bij dieren met menselijke DNA af. Goedkeuring voor genetische manipulatie met synthetische vormen van DNA zal hij van geval tot geval bekijken.

Dit schrijft de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer.

Bukman reageert hiermee onder meer op vragen uit de Tweede Kamer over een door de overheid toegestaan experiment met genetische manipulatie van 21 kalveren bij het Leidse bedrijf Gene Pharming. Groen Links, D66 en de SGP hadden twee weken geleden bij de behandeling van de Welzijnswet voor dieren in een motie aangedrongen op een verbod van het experiment als mocht blijken dat is gewerkt met menselijk genen.

Bukman liet weten dat er bij de experimenten van Gene Pharming geen menselijk DNA is gebruikt. Hij ziet geen reden om het experiment te verbieden. Wel zou er bij de genetische manipulatie met synthetische genen zijn gewerkt die het hetzelfde effect hebben als zuiver menselijke genen. Bukman is van plan om wettelijke regels op te stellen voor genetische manipulatie met synthetisch DNA.

Die regels zijn er nu niet. Bukman wil die opstellen op basis van het advies van de commissie-Schroten. Deze commissie beveelt onder andere “toetsing aan bij genetische manipulatie”. Op dit moment moet een bedrijf dat dieren genetisch wil manipuleren toestemming vragen aan het ministerie van landbouw. In juli zal het kabinet met een wetsvoorstel komen met criteria voor toestemming.

Het experiment bij Gene Pharming was bedoeld om de kalveren weerbaarder te maken tegen uierontsteking (mastitis). Een eerste proef, met het kalf Adriana, is daarbij overigens mislukt. Sinds maart voert Gene Pharming een zelfde soort experiment op nog vijftig andere kalveren uit.

Het ingebrachte gen verhoogt de eiwitproduktie. Hiermee wordt het kalf resistenter tegen de uierontsteking. Gene Pharming doet samen met overheidsinstituut IVO onderzoek naar de effecten van de genetische manipulatie bij de kalveren.