Bonn of Berlijn (1)

Bij de overwegingen in 1949 om de Duitse regeringszetel te vestigen in Frankfurt am Main hebben niet alleen de in het hoofdartikel (NRC Handelsblad, 24 april) genoemde factoren (grote stad, zetel van de economische raad) een rol gespeeld, maar in het kader van de gereleveerde symboliek, vooral ook het feit dat Frankfurt tot 1866 zetel is geweest van de Bondsdag, een soort federaal orgaan van de in genoemd jaar ontbonden Duitse Bond.

De vorsten van alle Duitse staten en de Nederlandse koning in zijn hoedanigheid van hertog van Limburg - dat lid was van de Duitse bond - hadden een gezantschap in Frankfurt.

Uit contacten met enkele Duitse ambtenaren is mij gebleken dat men daar van mening is dat de Nederlandse oplossing als optie bestudeerd zou moeten worden: Berlijn wordt (of blijft) hoofdstad, Bonn blijft regeringszetel. Om het begrip hoofdstad toch een zekere inhoud te geven zou dan in het Rijksdaggebouw, dat nu in gebruik is als tentoonstellingsruimte, de Bondsraad gehuisvest kunnen worden. Het gebouw zou dan meteen beter aan zijn bestemming beantwoorden. Verder zou de Duitse president na zijn verkiezing zijn ambt in Berlijn kunnen aanvaarden. De oplossing is ongetwijfeld pragmatisch en aanzienlijk goedkoper dan verplaatsing van de regeringszetel.

    • Mr. J.C.E. van den Brandhof