Baker optimistisch na overleg in Israel

TEL AVIV, 26 APRIL. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken James Baker heeft zich vanmorgen in Jeruzalem voorzichtig optimistisch uitgelaten over het beleggen van een regionale vredesconferentie. Gisteren besprak Baker in de Kaukasus de situatie in het Midden-Oosten met zijn Sovjet-ambtgenoot Bessmertnych. Baker reisde vandaag terug in verband met het overlijden van zijn moeder.

Na een onderhoud met zijn Israelische collega David Levy zei Baker vandaag dat hij op enkele vragen antwoorden had gekregen terwijl andere nog “moeilijkheden zullen opleveren”. De problemen werden daarna aangesneden tijdens een onderhoud tussen eerste minister Shamir en Baker.

“Veel hangt af van de antwoorden hier en ik ben blij sommige positieve antwoorden te hebben gekregen”, zei Baker. “Er zijn nog een paar kwesties waar we aan moeten werken om een werkbaar (vredes)proces te scheppen.”

Een van de nog te nemen grote struikelblokken is Israels hardnekkige verzet tegen deelneming van Palestijnen uit Oost-Jeruzalem aan het vredesoverleg. Ook wil Israel niets weten van een rol voor de VN in het vredesproces. Over de uitsluiting van de PLO van het vredesproces waren Baker en Levy het met elkaar eens.

Op een aantal door Baker deze week in Jeruzalem achtergelaten vragen heeft Israel nu een positief antwoord gegeven. Kennelijk in het vooruitzicht van het herstel van de diplomatieke betrekkingen tussen Israel en de Sovjet-Unie aanvaardt Israel een Sovjet-rol in het vredesproces. Ook staat Israel nu positief tegenover deelneming van de EG aan de regionale vredesconferentie. De modaliteiten daarvan zullen worden besproken tussen minister Levi en de EG-ministers van buitenlandse zaken op 14 mei in Brussel. De Nederlandse minister van buitenlandse zaken van den Broek spreekt op 6 en 7 mei in Jeruzalem met Israels leiders en Palestijnen, onder andere over de rol van de EG.

Israel aanvaardt eveneens het principe van het opnieuw bijeenroepen van de vredesconferentie, uitsluitend voor het uitbrengen van verslag over de bilaterale vredesbesprekingen tussen Israel en de Arabische buurlanden, een half jaar na de ceremoniele openingszitting

Bessmertnych zei gisteren voor zijn ontmoeting met Baker in de Kaukasische stad Kislovodsk dat hij in mei naar Jeruzalem zal reizen.

Hij toonde zich optimistisch over een mogelijk herstel van de betrekkingen met Israel.

Pag. 4: .

Overleg in Israel over conferentie

Israel en de VS zijn bovendien overeengekomen, dat de vredesconferentie geen enkele invloed op de vredesonderhandelingen kan uitoefenen en dus geen beslissingen kan nemen. De door de VS en de Sovjet-Unie bijeen te roepen conferentie zal de naam krijgen van een “regionale bijeenkomst voor rechtstreeks vredesoverleg”. De conferentie zal zich ook bezig houden met de waterproblematiek in het Midden-Oosten, economische vraagstukken en de ontwapeningsproblematiek.

Vanmiddag ontving Baker voor de vierde achtereenvolgende maal een door Feisal Husseini geleide Palestijnse delegatie. De Arabische journalistenorganisatie in de bezette gebieden heeft vanmorgen in een verklaring scherp geprotesteerd tegen de groene identiteitskaart die aan haar voorzitter, Radwan Abu Ayyash, is gegeven. Het is houders van groene kaarten verboden de bezette gebieden te verlaten of naar Jeruzalem te komen. Radwan Abu Ayyash heeft echter voor een maand van de bezettingsautoriteiten toestemming gekregen naar zijn bureau in Oost-Jeruzalem te gaan.

Tot zover correspondent Sovjet-minister van buitenlandse zaken Bessmertnych was gisteren zeer optimistisch over het herstel van de betrekkingen met Israel, die tijdens de Zesdaagse Oorlog van 1967 door Moskou werden verbroken.

“Onze banden met Israel zijn zich aan het ontwikkelen en als deze lijn zich doorzet zie ik geen problemen meer in het aangaan van volledige diplomatieke betrekkingen”, aldus Bessmertnych. Israel had het opnieuw uitwisselen van ambassadeurs met de Sovjet-Unie als voorwaarde gesteld voor een co-voorzitterschap van de Sovjet-Unie in de te houden vredesconferentie over het Midden-Oosten.

    • Salomon Bouman