Andriessen wil fors bezuinigen op kinderbijslag

DEN HAAG, 26 APRIL. Minister Andriessen (economische zaken) wil fors bezuinigen op de kinderbijslag voor buitenlandse werknemers. Hij schrijft dit in een uitgelekte brief aan de overige leden van het kabinet.

Afgelopen woensdag werd al duidelijk dat Andriessen in deze kabinetsperiode het minimumloon met tien procent wil verlagen.

De minister van economische zaken wil in de kinderbijslag het zogenoemde woonlandbeginsel toepassen. Dit betekent dat buitenlandse werknemers minder kinderbijslag krijgen, als hun kinderen nog in het land van herkomst wonen. Immers, de kosten van het levensonderhoud zijn daar veel lager dan in Nederland. Ook wil Andriessen de kinderbijslag vanaf het derde kind verlagen. In totaal moet dit een bezuiniging opleveren van 1,25 miljard gulden.

Andriessen wil de kinderbijslag voor het eerste kind fors verhogen, hiervoor reserveert hij een bedrag van 900 miljoen gulden. Hij wil hiermee de nadelige gevolgen voor de koopkracht van zijn voorstel om het minimumloon met tien procent te verlagen, voor gezinnen zoveel mogelijk opvangen.

Het kabinet praat vandaag verder over de bezuinigingen voor 1992. In de Kader-brief schrijft minister Kok (financien) dat er volgend jaar voor een bedrag van 3,6 miljard gulden moet worden bezuinigd om het financieringstekort terug te brengen naar 4,25 procent van het nationaal inkomen.

Minister Kok wil de departementen in 1992 geen compensatie meer geven voor de inflatie. In totaal moeten de departementen voor een bedrag van ruim 2 miljard gulden bezuinigen. De CDA-ministers Andriessen en De Vries (sociale zaken) vinden dat Kok teveel volgens het 'kaasschaaf-principe' bezuinigt. Daarom hebben ze brieven met alternatieven naar de overige leden van het kabinet gestuurd.

Ook het vorige kabinet stelde voor om het woonlandbeginsel in te voeren. Maar mede door het verzet van de toenmalige fractievoorzitter van het CDA, De Vries ging dat niet door. Het kabinet stelde toen een onderzoek in naar de effecten. Daaruit bleek dat er veel praktische bezwaren kleven en dat het woonlandbeginsel in strijd is met de EG-regels. In oktober bleek tijdens een debat over de kinderbijslag in de Kamer dat het huidige kabinet zich vooralsnog heeft neergelegd bij die bezwaren.

In zijn brief schrijft Andriessen zich er bewust van te zijn met zijn voorstellen buiten het regeerakkoord te gaan. “Het boeketje van mogelijke oplossingen is natuurlijk controversieel, maar ik heb wel getracht een evenwichtige ruiker te maken.”