Akkoord over opdeling uitgeverij Mondadori

ROME, 26 APRIL. Silvio Berlusconi en Carlo De Benedetti hebben afgelopen nacht een principe-akkoord bereikt over de verdeling van Mondadori, Italies grootste uitgeverij, zo hebben medewerkers van beide ondernemers gezegd.

Berlusconi zou de controle krijgen over de afdelingen boeken en weekbladen en een groot belang krijgen in de Elemond, de uitgeverij waar Einaudi en Electa onder vallen. De Benedetti zou het dagblad La Repubblica, het weekblad L'Espresso en een aantal regionale bladen onder zijn hoede krijgen.

Mondadori is de inzet geweest van een felle strijd tussen deze twee grootmachten in de Italiaanse economie. De Benedetti dacht de definitieve controle te hebben verworven over de uitgeverij door een aandeelhouderspact met de familie-Formenton, maar deze koos later de zijde van Berlusconi omdat zij vreesde dat De Benedetti probeerde in zijn eentje de baas te worden bij Mondadori.

De strijd heeft meer dan een jaar lang de besluitvorming bij de uitgeverij belemmerd, doordat rechterlijke uitspraken ten gunste van de een of de ander direct werden gevolgd door wijzigingen aan de top.

Volgens het akkoord zou De Benedetti een bedrag van rond de 175 miljard lire, ongeveer 265 miljoen gulden, overmaken naar Berlusconi die bij het meest recente vonnis de controle heeft gekregen over Mondadori.