Winststijging voor Ned. Cred.verz.Mij

De winst van de Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij (NCM) is afgelopen jaar met 18 procent gestegen. De NCM verwacht voor dit jaar een gelijkblijvend resultaat maar ziet een negatieve omslag in het algemene conjunctuurverloop in 1990.

Dit heeft de export krediet verzekeraar vanochtend bekend gemaakt bij de presentatie van het jaarverslag in Amsterdam. De winst van de NCM steeg van 28,4 miljoen tot 33,6 miljoen gulden. In 1990 werd de NCM met toenemende schadecijfers geconfronteerd, sterk afnemende polisopzeggingen en meer werkdruk bij acceptatie en incasso.

“De gang van zaken bij de NCM blijkt steeds weer een goede en vroegtijdig reagerende conjunctuurbarometer te zijn die weergeeft dat de ondernemers aanvoelen dat er zwaarder weer op komst is”, aldus de NCM.

De verzekerde verzendingen stegen met 7 procent tot 89,8 miljard gulden. De nettoschade voor particuliere rekening steeg met 25 procent tot 129 miljoen gulden. Het totale premie-inkomen steeg van 365,5 miljoen tot 376,7 miljoen. De premie-inkomsten voor rekening van de staat namen met 12 procent toe tot 60,5 miljoen. De schadevergoedingen voor rekening van de staat stegen met 16 procent tot 866 miljoen.