Vakcentrales furieus over voorstel De Vries

DEN HAAG, 25 APRIL. De twee grootste vakcentrales hebben vanmorgen furieus gereageerd op het voorstel van minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) om de uitkeringen en het bruto minimumloon jaar in jaar uit met een procent te verlagen. De werkgevers daarentegen juichen diens ideeen in grote lijnen toe.

“Wie de koppeling afschaft krijgt slaande ruzie met ons,” zegt CNV-woordvoerder A. Westerlaken. Volgens hem hebben de bonden zich bij de CAO-besprekingen “zeer rustig” opgesteld en zijn “zoveel mogelijk immateriele afspraken” gemaakt, bijvoorbeeld over scholing en vorming. “Wij hebben in het voor- en najaarsoverleg in 1989 heldere afspraken gemaakt, die in 1990 twee keer zijn bevestigd. Als het kabinet nu het voorstel van De Vries overneemt, wordt het voor ons volstrekt onbetrouwbaar,” aldus de CNV-woordvoerder.

Westerlaken wijst erop dat nauwelijks gebruik is gemaakt van de subsidies in het kader van de Wet Loonkostensubsidie op het Minimumloonniveau (WLOM). De WLOM geeft werkgevers die een minimumloner in dienst nemen sinds 1 april 1990 een jaarlijkse subsidie van meer dan 3.000 gulden per jaar. Westerlaken: “Een verlaging van het minimumloon als middel om werk te scheppen functioneert dus niet.”

FNV-coordinator sociale zekerheid C. Driessen noemt de ontkoppeling van De Vries “volstrekt onbespreekbaar”. Het kabinet heeft eerder dit jaar een wetsvoorstel 'koppeling met afwijkingsmogelijkheid'

ingediend, dat de koppeling garandeert tenzij de lonen te snel stijgen of het aantal mensen met een uitkering sneller stijgt dan het aantal werkenden. Driessen: “De Vries wil nu van de koppeling af zonder dat beide afwijkingsmogelijkheden in het geding zijn, om geld te besparen.

Dat kan natuurlijk niet.''

De afschaffing van de inflatiecorrectie voor de tarieven van de loon- en inkomenstenbelasting wijst de FNV niet op voorhand af. De vakcentrale voor middelbaar en hoger personeel MHP daarentegen noemt die maatregel “denivellerend en volstrekt onaanvaardbaar”.

De grootste werkgeversorganisatie VNO is voor een lager minimumloon en loskoppeling van de uitkeringen. “Het kabinet heeft het automatisme van de koppeling vorig jaar hersteld en men loopt nu keihard tegen lamp”, zegt secretaris sociale zaken Van den Braak. “De Vries wil nu terug naar de jaren tachtig, naar een niet-automatische koppeling en lastenverlichting.”