Slaap-apneu

In het artikel over snurken van Thieu Vaessen (W&O 4 april) worden mij woorden in de mond gelegd die ik niet gebezigd heb.

Ik zou gezegd hebben dat slaap-apneu patienten door hun slaapgebrek vaak heel vervelende mensen zijn. Het is mij niet duidelijk hoe de schrijver dat uit ons telefonisch onderhoud geconcludeerd kan hebben.

Als commentaar op een voorontwerp van zijn artikel heb ik hem geschreven: ''Ik wil benadrukken dat patienten met het slaap-apneu-syndroom beslist niet vervelend zijn, maar vervelende klachten hebben. Het gaat heel vaak om plezierige, actieve mensen die door hun slaperigheid heen proberen te werken.''

    • Prof.Dr. F.G.A. van der Merche