PvdA bereid koppeling met lonen los te laten

DEN HAAG, 25 APRIL. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer is bereid om de koppeling van het minimumloon en de uitkeringen aan de lonen in het bedrijfsleven los te laten. De PvdA staat positief tegenover het voorstel van minister De Vries (sociale zaken) om het bruto minimumloon achter te laten lopen bij de lonen, mits aangetoond kan worden dat dit gunstig is voor de werkgelegenheid.

PvdA-fractievoorzitter Woltgens gaf gisteren tijdens een spoeddebat in de Tweede Kamer zijn grenzen aan in de weer opgelaaide discussie over het minimumloon. Minister-president Lubbers was gisteren door Groen Links naar de Kamer geroepen naar aanleiding van het bekend worden van allerlei ideeen die in het kabinet de ronde doen over het minimumloon.

Het kabinet heeft het minimumloon in discussie, omdat het een standpunt moet bepalen over een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid waarin wordt voorgesteld het minimumloon fors te verlagen.

Tijdens het debat werd duidelijk dat de PvdA-fractie dit voorstel van de WRR te ver vindt gaan. De fractie staat echter positief tegenover de ideeen van minister De Vries die deze week uitlekten. De 'aantrekkelijkheid' van het plan van De Vries zit volgens Woltgens in de verlaging van de loon- en inkomstenbelasting, waardoor het nettoloon gekoppeld blijft aan de loonontwikkeling in het bedrijfsleven.

“Als in het belang van de werkgelegenheid op een andere manier verantwoorde inkomensverhoudingen moet worden gerealiseerd, valt daar met de PvdA over te praten”, aldus Woltgens. “Maar op dit moment is dat nog voorbarig.” Hoewel de PvdA-fractievoorzitter aangaf dat de koppeling ter discussie kan staan, drong hij er bij Lubbers op aan het wetsontwerp over de koppeling van uitkeringen en ambtenarissensalarissen aan de loonontwikkeling in het bedrijfsleven snel af te handelen.

Tijdens het spoeddebat verweten de oppositiepartijen Lubbers dat door individuele uitspraken van ministers steeds meer het beeld naar voren komt dat de premier zijn kabinet niet meer in de hand heeft. “Het kabinet is geen vlooientheater”, aldus Beckers (Groen Links). Lubbers noemde het uitlekken van vertrouwelijke stukken van bewindslieden heel pijnlijk. “De grens van mijn incasseringsvermogen is geleidelijk aan bereikt. Het wordt te dol”, aldus de minister-president. Hij noemde het “een ambtsmisdrijf”.