Politie Irak naar Zakho, Bush ziet probleem

WASHINGTON- SILOPI, 25 APRIL. Irak heeft nog eens honderden politiemannen naar de noordelijke stad Zakho gestuurd, ondanks de aanmaningen van de Verenigde Staten en hun bondgenoten het gebied te ontruimen. President Bush sprak gisteren van “een ernstig probleem”.

Inwoners van Zakho, waar Westerse militairen aan de opvang van vluchtelingen werken, meldden dat 500 tot 700 Irakezen in politie-uniform in Zakho waren gearriveerd en zich hadden gevoegd bij de enkele honderden die er al waren. Hun aanwezigheid brengt de internationale plannen in gevaar om de honderdduizenden vluchtelingen aan de Turkse grens naar betere kampen in het noorden van Irak over te brengen.

Bush verzekerde gisteren dat de VS zich inspannen om de kwestie te regelen. Zijn woordvoerder Marlin Fitzwater onderstreepte echter ook dat de Iraakse aanwezigheid op dit moment geen werkelijke bedreiging vormt voor de internationale hulpinspanning.

In New York drongen de VN-ambassadeurs van de VS, Groot-Brittannie en Frankrijk er bij de secretaris-generaal van de Verenigde Naties op aan een groot aantal hulp-functionarissen naar het noorden van Irak te sturen zodat de VN de internationale hulpoperatie daar kunnen overnemen. De deelnemers aan de militaire hulpactie in Noord-Irak hebben herhaaldelijk gezegd te hopen dat de VN dat op de kortst mogelijk termijn zouden doen. Volgens bronnen bij de VN drukten de ambassadeurs ook hun bezorgdheid uit over het trage tempo van de VN-inspanningen ten bate van de vluchtelingen.

De Iraakse minister van landbouw beschuldigde de VS er gisteren van de graanoogst in Koerdistan in gevaar te brengen door hun verbod aan Bagdad helikopters en vliegtuigen te gebruiken in het gebied.

Washington wil met dit verbod de Irakezen verhinderen zijn hulpoperatie in gevaar te brengen door aanvallen op Koerdische posities. Maar de Iraakse minister van landbouw klaagde gisteren dat nu ook geen helikopters kunnen worden gebruikt om de graanvelden met onkruid- en parasietenverdelgers te besproeien.

Een Amerikaanse regeringsexpert die toegang heeft tot satellietfoto's zei dat met name de tarwe-oogst in het noorden waarschijnlijk ruim beneden de verwachtingen zal blijven. Volgens hem is dat ten dele veroorzaakt door ziekten, maar ook doordat boeren in het winterse zaaiseizoen voor krijgsdienst zijn opgeroepen. Amerikaanse en internationale functionarissen zeiden dat Irak onder andere hierdoor met steeds grotere voedseltekorten te maken krijgt. De voedselprijzen in het land, die al hoog zijn in verband met de economische sancties, zijn de laatste tijd nog verder gestegen. De zegslieden meenden dat de voedseltekorten van invloed zullen zijn op Saddams inspanningen aan de macht te blijven. (Reuter, AP, AFP)