Olivetti met training in voetspoor Philips

ROTTERDAM, 25 APRIL. De Italiaanse computerfabrikant Olivetti is een omvangrijk trainingsprogramma begonnen dat managers van top- en middenniveau ervan moet doordringen dat omzetgroei alleen niet zaligmakend is, maar vergezeld moet gaan van respectabele winstmarges. De grootste Europese fabrikant van personal computers werkt aan een ingrijpende mentaliteitsverandering van leidinggevend personeel.

De jaarcijfers die het bedrijf gisteren bekend heeft gemaakt laten zien waarom de concernleiding een grotere winstgerichtheid van het personeel wenselijk acht. Vorig jaar kwam de nettowinst van de computerfabrikant uit op 60,4 miljard lire (90,6 miljoen gulden) vergeleken met 202,8 miljard lire (305 miljoen gulden) in 1989. De omzet van het bedrijf bleef met 13 miljard gulden nagenoeg gelijk.

Olivetti zal geen dividend uitkeren aan de houders van gewone aandelen.

Volgens een woordvoerder van het concern in Ivrea maken de managementtrainingen deel uit van de omvangrijke herstructurering waarmee Olivetti de moordende concurrentiestrijd in de computerindustrie hoopt te overleven. Tot het overlevingsprogramma behoort ook het ontslag van 7.000 werknemers - dat eind vorig jaar werd aangekondigd - en het opnieuw definieren van de marktsegmenten waarop het bedrijf zich moet toeleggen.

Onder de titel 'Managing Value' wordt enkele honderden Olivetti-managers gedurende tweedaagse seminars erop gewezen dat groei omwille van de groei geen levensvatbare strategie is. De managers moeten hun aandacht meer dan voorheen richten op de kasstroom binnen het bedrijf. De middelen die het bedrijf ter beschikking staan moeten rendabeler worden ingezet.

De training heeft niet tot doel nieuwe, revolutionaire inzichten in bedrijfsvoering te verspreiden, relativeert de woordvoerder. Het gaat er eerder om het uiteindelijke doel van ondernemen, winst maken, opnieuw onder de aandacht te brengen, ervoor te zorgen dat iedere Olivetti-werknemer met hetzelfde doel voor ogen beslissingen neemt.

Het gaat eerder om een mentaliteitsverandering dan om scholing.

Het inititiatief tot de trainingen is genomen door de directie van het concern, onder aanvoering van president-directeur en grootaandeelhouder Carlo de Benedetti. Tijdens de trainingen worden managers vertrouwd gemaakt met de blauwdruk waarmee de Benedetti de winstmarges van het concern hoopt te verbeteren. De trainingen zijn door Olivetti zelf ontwikkeld.

Olivetti's programma heeft ten dele dezelfde doelstelling als het Centurion-project van Philips-president Jan Timmer. In het kader van Centurion wordt de top-2000 van de onderneming betrokken bij bewustmakingsessies waarin de nieuwe stijl van ondernemen bij Philips wordt uiteengezet.

Belangrijke elementen uit de Philips-catechismus zijn: persoonlijke contracten voor leidinggevenden, vermindering van de bureaucratie en invoering van een nieuw realisme. De mobilisatiecampagne vormt bij Philips het hart van de gezondmakingsoperatie.

    • Michel Kerres