Meer samenwerking inlichtingendiensten

DEN HAAG, 25 APRIL. De Inlichtingendienst Buitenland (IDB), die in het buitenland geheime informatie verzamelt, gaat veel nauwer samenwerken met de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD). Het afslankingsproces van de IDB, die rechtstreeks onder de minister-president ressorteert, is in volle gang. De Premier Lubbers heeft hierover in een vertrouwelijk overleg met de fractievoorzitters van de vier grote partijen in de Tweede Kamer details verstrekt.

De samenwerking tussen de beide diensten moet worden uitgebreid, waarbij de IDB ook gebruik moet gaan maken van de technische en organisatorisache faciliteiten van de de BVD. Ook zal de samenwerking met buitenlandse zusterdiensten worden gecontinueerd. Premier Lubbers blijft bij zijn eerdere opvatting dat de Inlichtingendienst Buitenland niet wordt opgeheven. In beginsel blijven er dus voor Nederland mogelijkheden spionage in het buitenland te verrichten. Die zal dan echter in de toekomst meer via de Binnenlandse Veiligheidsdienst lopen. Spionageactiviteiten van Nederland worden door ingewijden als “zeer bescheiden” beschreven.

Behalve de IDB en de BVD blijft ook de inlichtingendienst van de krijgsmacht actief. Het ministerie van defensie wilde vanmiddag niet reageren op vragen over de toekomstige functie van de inlichtingendiensten. Over inlichtingen- en spionageactiviteiten worden in het belang van de zaak nooit mededelingen gedaan in het openbaar, aldus een woordvoerder. Bekend is dat de marine in Amsterdam verbindingsfaciliteiten ten dienste stelt voor spionage in het buitenland. De vraag of deze faciliteiten in de toekomst niet meer zullen worden gebruikt wilde de woordvoerder niet beantwoorden.