Lubbers kritiseert Andriessen in debat over minimumloon

DEN HAAG, 25 APRIL. Minister-president Lubbers heeft minister Andriessen (economische zaken) gisteravond openlijk op de vingers getikt voor zijn uitlatingen over het minimumloon. Andriessen heeft volgens Lubbers ten onrechte de indruk gewekt dat het kabinet het minimumloon fors wil verlagen.

Minister Andriessen deed zijn uitspraken gisteren in het dagblad Trouw. Tijdens een door Groen Links aangevraagd spoeddebat in de Tweede Kamer zei Lubbers: “Dit vraaggesprek had zo niet gegeven mogen worden. Dat heb ik hem laten weten.” Daarmee kwam de minister-president tegemoet aan de kritiek van vrijwel de gehele Tweede Kamer op het optreden van Andriessen.

Andriessen reageerde vanmiddag laconiek op de uitlatingen van Lubbers. Bij een conferentie over technologie en milieu in Den Haag zei hij: “Ik heb kennelijk voor mijn beurt gesproken. Mijn voorstellen gaan sommigen blijkbaar iets te ver.” Volgens Andriessen “laat je je wel eens door je enthousiasme meeslepen”.

Groen Links had Lubbers naar de Kamer geroepen omdat “we schoon genoeg hebben van al dat - ik zou bijna zeggen - gesodemieter”, aldus fractievoorzitter Beckers. Daarmee doelde ze ook op de uitgelekte brief van minister De Vries (sociale zaken) waaruit blijkt dat ook hij plannen heeft met het minimumloon. Met uitzondering van de CDA-fractie, die niet aan het debat deelnam, vond de gehele Tweede Kamer dat alle ideeen die nu naar buiten komen voor onnodige onrust zorgen in de samenleving.

Minister De Vries neemt vandaag in een vraaggesprek met deze krant openlijk afstand van de plannen van zijn CDA-collega Andriessen. De Vries vindt het verkeerd het netto minimumloon onder het niveau van de uitkeringen te laten zakken, zoals Andriessen wil. “Veel mensen vragen zich nu al af: levert werken nog wel wat op?” De Vries stelt voor alleen het bruto minimumloon te verlagen, zodat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt minimumloners in dienst te nemen.

De vakbeweging reageert uiterst negatief op de ideeen van De Vries. “Wie van de koppeling tussen lonen en uitkeringen af wil krijgt slaande ruzie met ons,” stelde CNV-woordvoerder Westerlaken.

De werkgevers daarentegen juichen het plan toe. “De Vries wil blijkbaar terug naar het beleid van de kabinetten Lubbers-I en Lubbers-II en dat is een goede zaak,” aldus secretaris sociale zaken Van den Braak van het VNO.