Landbouw besteedt 2,5 mln aan groei van patrijzenstand

SWALMEN, 25 APRIL. Het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij trekt 2,5 miljoen gulden uit om de bedreigde patrijzenstand in ons land in vijf jaar tijd te laten groeien van 25.000 tot 50.000 broedparen. Het geld zal gebruikt worden om boeren, jagers en natuurbeschermers te steunen, die verloren gegane leefgebieden van de patrijs willen herstellen.

De patrijs was tot laat in de jaren zeventig een veel voorkomende vogel in Nederland. Sindsdien is het aantal broedparen echter met tachtig procent gedaald. De intensivering van de landbouw wordt als voornaamste oorzaak van de teruggang beschouwd. Door de verdwijning van ruige bermen kan de vogel niet meer genoeg bedekte plaatsen vinden om te nestelen en door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw zijn veel insecten en onkruidzaden verdwenen, waarmee hij zich pleegt te voeden. In het herstelplan wordt gepleit voor het vrijlaten van brede akkerranden en het selectief gebruiken van bestrijdingsmiddelen, waardoor bepaalde soorten onkruid in de berm ongemoeid blijven.

Het ministerie geeft zelf het goede voorbeeld met vijf demonstratieprojecten. Het officiele startsein voor het eerste daarvan is gisteren in het Limburgse Reuver gegeven door de staatssecretaris van Landbouw, drs. J.D. Gabor.