Kanker aan baarmoederhals steeds meer bij jonge vrouwen

GRONINGEN, 25 APRIL. Baarmoederhalskanker komt steeds meer voor bij jonge vrouwen. De leeftijdsgrens van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker moet dan ook worden verlaagd van 35 naar 25 jaar. Hiervoor pleit de Groningse gynaecoloog drs. D.J. Tinga op basis van zijn promotie-onderzoek.

Tinga onderzocht tussen 1979 en 1986 407 patientes met baarmoederhalskanker. Van hen was 20 procent jonger dan 35 jaar. In de jaren zeventig bedroeg dit percentage 10. Huisartsen zouden hun vrouwelijke patienten dan ook vanaf hun 25ste moeten oproepen voor een regelmatig bevolkingsonderzoek, ten minste eens in de drie jaar, zo stelt Tinga. Bij een vroegtijdige ontdekking, nog voordat er klachten ontstaan, is de kans op genezing volgens hem 91 procent. “De angst voor een uitstrijkje hoeft dus niet groot te zijn, omdat de kans op genezing groot is”, aldus Tinga.

Als mogelijke oorzaken van de toename van baarmoederhalskanker bij jonge vrouwen noemt hij roken. De kwaal wordt sneller ontdekt doordat vrouwen eerder naar hun huisarts stappen voor een uitstrijkje. Naar Tinga's oordeel zou de bovengrens voor het bevolkingsonderzoek, die nu op 55 jaar ligt, moeten worden verhoogd. “Vrouwen boven de 55 blijken ten onrechte nogal eens te ontsnappen aan de aandacht van huisartsen en gynaecologen. Zij blijven risico lopen.”