Kabinet zet Senaat onder zware druk met huurwaardeforfait

DEN HAAG, 25 APRIL. Het kabinet zal zonodig zwaar geschut in stelling brengen om de Eerste Kamer zover te krijgen dat zij de verhoging van het huurwaardeforfait aanvaardt. Dit liet staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting) gisteravond in de Tweede Kamer weten.

De Tweede Kamer heeft vanmiddag in meerderheid voor de huurverhoging van 5,5 procent per 1 juli gestemd. Net als het kabinet stellen de meeste fracties - de VVD vormt een uitzondering - echter de eis dat het huurwaardeforfait, de belasting voor huiseigenaren, op dezelfde datum wordt verhoogd.

Heerma onderstreepte gisteravond de “politieke koppeling” die tussen beide plannen ligt: zowel huurders als huiseigenaren moeten een bijdrage leveren aan de verlichting van de financiele nood bij de rijksoverheid. Mocht de Eerste Kamer de verhoging van het huurwaardeforfait afwijzen, “dan zal er politiek beraad volgen”, zei Heerma. “Het kabinet heeft er vertrouwen in dat geen portefeuillekwestie hoeft te worden gesteld”, aldus de staatssecretaris.

Als de Senaat niet instemt met een hoger forfait, heeft dat ook gevolgen voor de huurverhoging. Het kabinet ziet het als een “inspanningsverplichting” om dan het evenwicht tussen de woonlasten voor huurders en die van huiseigenaren te herstellen, zei Heerma.

De Eerste Kamer heeft vorig jaar een voorstel van het kabinet tot verhoging van het huurwaardeforfait verworpen. Dat gebeurde door toedoen van een meerderheid van CDA en VVD. Bij het CDA speelde toen vooral de volgens deze fractie zwakke argumentatie van het kabinet een rol. In het nieuwe wetsvoorstel zal veel meer de nadruk worden gelegd op de noodzaak van een evenwichtige woonlastenstijging voor zowel huurders als huiseigenaren.

Veel tijd om zich over het voorstel te beraden, krijgt de Eerste Kamer niet. Omdat het advies erover van de Raad van State nog niet binnen is, is het wetsvoorstel zelfs nog niet naar de Tweede Kamer gestuurd.

Zij zal overigens in ruime meerderheid voor de verhoging van het forfait (met 0,3 procent) stemmen.

Heerma heeft zich in de Tweede Kamer gisteravond bereid getoond af te zien van de voorgenomen korting op de huursubsidie van bejaarden. Een grote meerderheid in de Kamer had daarop aangedrongen. Waarschijnlijk gaat ook de korting voor alleenstaanden niet door. De staatssecretaris laat dat afhangen van de wijze waarop de inkomens van alleenstaanden zich ontwikkelen.