Kabinet wil technologie inzetten voor beter milieu

DEN HAAG, 25 APRIL. Technologie is onmisbaar voor een goed milieubeleid. Dat schrijven de ministers van economische zaken en milieubeheer in een notitie die vandaag is aangeboden aan de Tweede Kamer. In de notitie 'Technologie en Milieu' geven de bewindslieden 23 maatregelen aan waarmee ze het gebruik en de ontwikkeling van technologie voor het oplossen van milieuproblemen willen stimuleren.

Zo wil het kabinet aan universiteiten en technische instituten een aantal bijzondere leerstoelen in de milieutechnologie instellen. De ministers Andriessen en Alders hopen dat hierdoor de uitwisseling van kennis tussen onderzoek en bedrijfsleven verbeterd wordt. Uitgangspunt is dat de oplossingen voor de milieuproblemen van de bedrijven zelf moeten komen. Maar de overheid kan wel helpen door te zorgen voor goed onderwijs en onderzoek. Ook zien Alders en Andriessen het als een taak van de overheid om te zorgen dat de resultaten van het onderzoek bij het bedrijfsleven terecht komen. Voorlichting over milieutechnologie, het subsidieren van technologisch onderzoek naar afvalverwerking, de uitstoot van schadelijke stoffen en bodempreventie behoren dan ook tot de 'actiepunten' die in de notitie genoemd worden.

Behalve het ontwikkelen van nieuwe technologie is ook het zoeken naar toepassingen van al bestaande technologische kennis van groot belang voor het oplossen van milieuvraagstukken, zo menen de ministers.

Andriessen heeft bekend gemaakt dat bedrijven en instellingen die een milieu-advies willen aanvragen daarvoor vanaf vandaag subsidie kunnen krijgen. De subsidie bedraagt 40 procent van de kosten die door een externe adviseur in rekening worden gebracht, met een maximum van 20.000 gulden. De minister hoopt hiermee bedrijven en instellingen die milieutechnologie willen invoeren 'over de streep te trekken'.