IMF waarschuwt voor gevaar van lagere rente

WASHINGTON, 25 APRIL. De industrielanden moeten de verleiding weerstaan om met renteverlagingen het economisch herstel te bespoedigen. Hoewel de wereldeconomie er slechter voor staat dan een half jaar geleden werd verwacht, rekent het Internationale Monetaire Fonds (IMF) voor volgend jaar op een aanzienlijk economisch herstel.

Dit schrijft de staf van het IMF in zijn halfjaarlijkse 'World economic outlook' die gisteren voor publicatie is vrijgegeven. De gegevens van deze studie dienen als basis voor de gesprekken die de ministers van financien van de IMF-lidstaten vanaf komend weekeinde in Washington zullen hebben.

Ondanks de zwakke internationale economische conjunctuur waarschuwt de IMF-staf voor versoepeling van het monetaire beleid omdat het gevaar van opleving van de inflatie levensgroot aanwezig is. “Dit is niet het moment voor een actief monetair beleid” zei Jacob Frenkel, de chef-econoom van het IMF gisteren in een toelichting op de cijfers.

Volgens Frenkel moeten de centrale banken de rente niet actief verlagen, ook niet als de economie nog zwakker blijkt te zijn dan het IMF nu verwacht. “We weten niet precies waar we zijn in de economische cyclus, dus het is beter om aan de markten over te laten in welke richting de rente zich ontwikkelt”, aldus Frenkel.

Dank zij het strakke monetaire beleid na het uitbreken van de Golfcrisis is voorkomen dat de scherpe stijging van de olieprijzen vorig jaar een blijvend inflatoir effect heeft gehad. Verdere vermindering van begrotingstekorten moet bijdragen om de druk op het monetaire beleid te verminderen. Hierbij waarschuwt de IMF-staf voor de situatie in Duitsland, waar het federale begrotingstekort als gevolg van de kosten van de Duitse eenwording dit jaar dreigt op te lopen tot 5,5 procent van het bruto nationale produkt. Het IMF spoort Duitsland aan drastischer te bezuinigen op zijn uitgaven.

De terugval in de groei van de wereldeconomie verloopt veel harder dan een half jaar geleden werd verwacht. De gemiddelde groei in de industrielanden zal dit jaar nauwelijks meer dan een procent zijn en pas volgend jaar weer aantrekken. Vergeleken met de verwachting van een half jaar geleden zal de wereldhandel dit jaar de helft minder groeien. De internationale economie bevindt zich volgens de berekeningen van het IMF op het ogenblik “bijna op de bodem van het dal” en pas volgend jaar zal verbetering optreden .

De staf van het IMF schrijft de aanmerkelijk lagere groei van de wereldeconomie in 1991 toe aan de recessies in de Verenigde Staten, Canada en Groot-Brittannie, aan de effecten van de hoge rente in Duitsland en Japan, aan de scherpe daling van de produktie in Oost-Europa en de Sovjet-Unie, en aan de economische ontwrichting als gevolg van de Golfoorlog.

Dit jaar zal de wereldeconomie gemiddeld met 1,2 procent groeien, vergeleken met 2,1 procent in 1990 en 3,3 procent in 1989. Volgend jaar verwacht het IMF een herstel tot 2,9 procent. De groei van de wereldhandel daalt dit jaar tot 2,4 procent, vergeleken met 3,9 procent in 1990, 7,1 procent in 1989, en zal volgend jaar naar verwachting stijgen tot 5,5 procent. De inflatieverwachting voor dit jaar is voor de industrielanden 4,8 procent en voor volgend jaar 3,9 procent.

Tussen de grote industrielanden bestaan aanzienlijke verschillen in economische groei. Terwijl de Angelsaksische landen zich in een recessie bevinden waaruit ze zich naar verwachting in de loop van 1991 zullen herstellen, blijven Duitsland en Japan groeien, al bedraagt de expansie dit jaar minder dan in 1990. Als gevolg hiervan nemen de grote onevenwichtigheden in de betalingsbalans tussen deze drie landen af. Dit jaar zal het Amerikaanse tekort op de betalingsbalans eenmalig drastisch verminderen (van 100 miljard tot 37 miljard dollar) als gevolg van de financiele bijdragen van andere landen aan de Amerikaanse oorlogsuitgaven in de Golf. Het Duitse overschot op de betalingsbalans zal dit jaar vrijwel geheel verdwijnen als gevolg van de Duitse eenwording. Hierdoor importeert Duitsland veel meer goederen.

Wat de ontwikkelingslanden betreft verwacht de staf van het IMF dit jaar een geringe groei in Afrika en in Latijns Amerika, een voortgaande sterke groei in Azie en een dramatische economische terugval in Oost-Europa en het Midden-Oosten. Het IMF klassificeert de landen van Oost-Europa in deze 'World economic outlook' voor het eerst als ontwikkelingslanden.

    • Roel Janssen