Heerma: eigen bijdrage voor aangepast huis

DEN HAAG, 25 APRIL. Staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting) overweegt van gehandicapten een eigen bijdrage van maximaal 500 gulden te vragen voor de speciale voorzieningen die zij in hun woningen kunnen laten aanbrengen.

Dit wordt in Den Haag van verschillende kanten bevestigd. De subsidiestop die sinds 23 februari geldt voor voorzieningen tot 2.000 gulden, kan dan worden opgeheven.

Heerma heeft deze subsidiestop tot nu toe gehandhaafd, met instemming van het kabinet maar tegen de zin van de meerderheid van de Tweede Kamer. Hij heeft de Kamer wel beloofd begin mei met nieuwe maatregelen te komen, om te voorkomen dat de uitgaven voor de gehandicapten verder uit de hand lopen. Die maatregelen zijn nu in voorbereiding. Op zijn begroting was vorig jaar 160 miljoen gulden voor de gehandicapten uitgetrokken; het departement moest echter 325 miljoen voor deze 'open-einderegeling' op tafel leggen. Juist wegens dergelijke overschrijdingen kwam Heerma met zijn omstreden subsidiestop.

Heerma denkt erover het medisch onderzoek van gehandicapten die voorzieningen van minder dan 2.000 gulden laten aanbrengen, te herinvoeren. In 1986 werd deze keuring om praktische redenen afgeschaft. De keuring brengt de nodige rompslomp met zich mee en kost in verhouding tot de kosten van de voorziening veel geld. Voor voorzieningen boven de 2.000 gulden was altijd al een advies van de Gemeenschappelijke Medische Dienst verplicht.

Heerma wil verder meer financiele verantwoordelijkheid bij de gemeenten leggen voor de voorzieningen tot 45.000 gulden. Zij mogen daarover sinds 1989 zelfstandig beslissen en de kosten vervolgens bij het ministerie in rekening brengen. Het was al de bedoeling van de staatssecretaris de regeling in 1992 te decentraliseren. Hij moet nog overeenstemming zien te bereiken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De VNG is er huiverig voor dat het 'open-eindekarakter' van de regeling naar de gemeenten verschuift.

Niet bekend