Grondbezit in Japan volgend jaar belast

TOKIO, 25 APRIL. Met ingang van volgend jaar wordt grondbezit in Japan belast. Een wet daartoe, bedoeld om de excessief gestegen grondprijs in Japan in te dammen, is gisteren aangenomen door het parlement.

De wet, die een belasting van 0,3 procent van de grondwaarde voorschrijft, is een zwaar afgezwakte versie van het oorspronkelijke voorstel van het ministerie van financien, dat voorzag in een belasting van 1 procent. Maar in aanmerking genomen dat grondprijzen in Tokio kunnen oplopen tot 33 miljoen yen (500.000 gulden) per vierkante meter, levert ook een lage belasting hele substantiele bedragen op.

De bedoeling van de wet is speculatie met grond te ontmoedigen. De afgelopen vijf jaar zijn de grondprijzen in de grote steden jaarlijks tussen de dertig en de vijftig procent gestegen. Het waren gouden tijden voor speculanten en projectontwikkelaars. Maar de gewone werknemer zag zijn droom ooit een eigen huis te bezitten almaar verder buiten zijn bereik raken.

De regerende LDP verdedigde de nieuwe wet dan ook met het argument dat “de vitaliteit van de Japanse maatschappij en economie op het spel staat als er niet voor wordt gewaakt dat de wens om een eigen huis te bezitten realiseerbaar blijft, omdat dat de Japanse werknemer motiveert om zo hard te werken.”

Om echter tegemoet te komen aan bezwaren uit het bedrijfsleven, voorziet de wet is een basisaftrek van 1 miljard yen. Landbouwgrond is vrijgesteld, evenals grondbezit van kleine en middelgrote ondernemingen en grond voor residentieel gebruik dat kleiner is dan 1000 vierkante meter. Van de 10.000 particulieren en 40.000 bedrijven die voor een aanslag in aanmerking komen, worden belastinginkomsten van tegen de 300 miljard yen (4 miljard gulden) per jaar verwacht.

De vraag is of deze maatregel het bezit van grond voldoende onaantrekkelijk maakt om de mythe van de altijd stijgende grondprijs de kop in te drukken. Volgens Kenichi Suematsu, de voorzitter van de Japanse bankiersassociatie, is de wet slechts een eerste stap en zal ze pas vrucht afwerpen als ze wordt gecombineerd met strengere regulering van leningen voor onroerend-goedtransacties.

De oppositiepartijen waren aanvankelijk tegen het wetsvoorstel omdat het ze niet ver genoeg ging. Maar gezien het grote maatschappelijke belang van het grondprijsprobleem, dat de bevolking verdeelt in bevoorrechte 'have's' en ontmoedigde 'have nots', steunde de oppositie het enigszins halfslachtige voorstel.

    • Elbrich Fennema