Concentratie banken in EG zorgt voor groei NMB Lease

AMSTERDAM, 25 APRIL. NMB Lease, Nederlands grootste leasemaatschappij, denkt winst en orderportefeuille eind 1992 te hebben verdubbeld ten opzichte van 1990.

De onderneming, nu aanwezig in zes EG-landen, wil tegen die tijd in alle twaalf lidstaten zijn vertegenwoordigd.

Dat heeft algemeen directeur mr. T. Jessurun d'Oliveira gisteren gezegd in een toelichting op de jaarcijfers. Het bedrijf realiseerde een nettorendement op het eigen vermogen van 33,7 procent, anderhalf procentpunt meer dan in 1989, maar minder dan in voorgaande jaren.

NMB Lease bereikte vorig jaar een leaseportefeuille ter waarde van 3,92 miljard gulden. Dat was 38,6 procent meer dan in 1989 en ruim een verdubbeling tegenover 1987. De winst steeg vorig jaar met 34 procent tot 50,1 miljoen gulden, eveneens meer dan een verdubbeling ten opzichte van de nettowinst uit 1987.

Jessurun d'Oliveira beschouwt NMB Lease als een van de redenen dat NMB en Postbank met elkaar fuseerden, en vervolgens samengingen met verzekeraar Nationale-Nederlanden in de Internationale Nederlanden Groep. Elke fusie betekent voor hem in principe een uitbreiding van het balanstotaal waarop hij kan terugvallen om zijn activiteiten, en met name de expansie ervan, te bekostigen. “We hebben de extra ruimte met gejuich begroet”, zei Jessurun d'Oliveira.

Leasing legt namelijk een groot beslag op kapitaal. De meeste leasebedrijven zijn dan ook dochters van banken en andere financiele instellingen die veel geld ter beschikking hebben. Jesserun d'Oliveira ziet de combinaties Rabo-Lage Landen en ABN Amro als de belangrijkste concurrenten van NMB Lease.

Hoewel de directeur van NMB Lease rendementen als geen ander realiseert, dient hij toch telkens met een goed verhaal komen om een meer dan evenredig deel van het voorhanden kapitaal te kunnen toucheren. Bankiers houden er nu eenmaal niet van veel eieren in een mandje te doen.

In de rug gesteund door het enorme balanstotaal binnen de ING en door vorig jaar opgezette activiteiten van NMB Lease denkt Jessurun d'Oliveira het lopende jaar andermaal sterke groei te realiseren. Zijn orderportefeuille beloopt inmiddels zo'n 5 miljard gulden, op korte termijn verwacht hij veel van de jonge business unit Structured Finance. Deze afdeling ontwerpt grensoverschrijdende leaseconstructies ten behoeve van internationaal opererende klanten. Een groep handige 'financial engineers' zoekt voor grote investeerders zo gunstig mogelijke financiele en fiscale arrangementen. “Met een paar mensen kun je zo enorme transacties regelen”, aldus Jessurun d'Oliveira.

“Tot op heden was dat het terrein van de 'corporate banker' en heeft de leasewereld het braak laten liggen. Maar hier ligt een geweldige internationale markt.”

Behalve in Nederland heeft NMB Lease bedrijven in Belgie, Duitsland, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. De beoogde groei in Europa denkt Jessurun d'Oliveira zowel zelfstandig als door acquisities te bereiken. Hij is al enige tijd in onderhandeling met de Spaanse bank La Caixa over de koop van haar GDS-bedrijven, twee leasemaatschappijen met een gezamenlijke portefeuille van 1,6 miljard gulden die NMB Lease onmiddellijk in de Spaanse lease-top vijf zouden brengen.

Volgens Jessurun zullen zich de komende jaren nog veel meer mogelijkheden voordoen leasebedrijven te kopen. De aanhoudende concentratie in de financiele wereld brengt steeds meer banken bij elkaar wier leasebedrijven doubleren. In zulke gevallen is veelal een reorganisatie nodig en bundeling van portefeuilles, maar een bedrijf met een goede naam kan bij verkoop aan derden ook goed geld opbrengen.

NMB Lease richt zich op leasing van een beperkt aantal produkten, waarbij transportmiddelen dominant zijn. In de portefeuille nemen vliegtuigen met een aandeel van 37,5 procent verreweg de belangrijkste plaats in: de maatschappij heeft geld gestoken in zo'n 150 verkeersvliegtuigen. Personenauto's en vrachtauto's (respectievelijk 17,6 en 15,4 procent) zijn de tweede en de derde categorie, op afstand gevolgd door computers (8,5 procent).

De zware nadruk op transportmiddelen ziet Jesserun d'Oliveira niet als probleem, ondanks het feit dat vooral de luchtvaart het moeilijk heeft. “Integendeel, de klanten hebben je nu meer dan ooit nodig”.

De 'penetratiegraad' - het percentage leasing van een produktsoort - schat hij globaal op 10 procent. Na grondige bestudering van het koffiedik meent hij dat de Europese penetratiegraad over een jaar of tien bij 20 procent wel z'n maximum zal hebben bereikt. Om die reden acht hij het des te relevanter te werken aan een versteviging van zijn positie in Europa.