Bulgaars parlement veroordeelt publikatie

SOFIA, 25 APRIL. Het Bulgaarse parlement heeft gisteren na een fel debat, waarbij het soms bijna tot een handgemeen tussen afgevaardigden kwam, de onthulling van namen van parlementariers die in het verleden met de geheime politie zouden hebben samengewerkt, veroordeeld.

Het debat volgde op de publikatie, maandag, van de namen van 32 vermeende oud-medewerkers van de geheime politie die op het ogenblik lid zijn van het Bulgaarse parlement. De namen werden gepubliceerd in het blad Fax, dat nauwe banden onderhoudt met de ex-communistische Bulgaarse Socialistische partij. Elke fractie in het parlement telt een of meer vermeende ex-informanten van de geheime politie.

De informatie, verspreid door Fax, is volgens de gisteren in het parlement aangenomen resolutie “illegaal, incompleet en onbewezen”.

De minister van binnenlandse zaken werd opgedragen alle genoemde parlementariers en de voorzitters van hun fractie toegang te verschaffen tot hun dossiers in de archieven van de geheime politie.

Verder stelt de resolutie dat het onthullen van informatie uit die dossiers strafbaar is. Een voorstel om de dossiers van de geheime politie te vernietigen of om ze voor een periode van dertig jaar ontoegankelijk te maken, werd door het parlement verworpen. De dossiers zullen, als ze zijn ingezien door de betrokken parlementariers en hun fractievoorzitters, bewaard worden in de archieven van het parlement.

De opluchting over het bezweren van de plotseling ontstane politieke crisis was algemeen. Petar Dertljev, de leider van de sociaal-democraten, prees de aangenomen resolutie als “de demarcatielijn tussen totalitarisme en de democratie” en de vice-voorzitter van het parlement, Ginjo Ganev, zei dat het parlement had getoond “te zijn gerijpt” en “in staat te zijn moeilijke situaties op te lossen”. (AP, AFP)