Boskalis rekent op consolidatie van winst

AMSTERDAM, 25 APRIL. Baggerbedrijf Boskalis Westminster te Papendrecht verwacht dit jaar omzet en winst te kunnen behouden op het niveau van vorig jaar, respectievelijk 788 miljoen en 30,8 miljoen gulden.

Dat blijkt uit het jaarverslag, dat vanochtend is gepresenteerd. In een toelichting hierop verklaarde het Boskalis-bestuur dat de winst in de baggersector nog steeds te laag is. Om voldoende te kunnen investeren in vlootvernieuwing had de winst eigenlijk zo'n 50 miljoen gulden moeten bedragen.

Volgens Boskalis-voorzitter ing. L. Verstoep is de geringe winstgevendheid op korte termijn voor Boskalis geen probleem omdat de onderneming over een baggervloot beschikt die jonger is dan het gemiddelde in de branche (tien tot twaalf jaar). Niettemin pleitte hij voor verdere sanering van de baggersector, die nog steeds wordt gekenmerkt door overcapaciteit, zodat de noodzaak om werken soms zelfs onder kostprijs aan te nemen wegvalt.

Tegelijk brak Verstoep een lans voor langduriger contracten met de overheid, zodat investeringsprogramma's beter te plannen zijn en continuiteit gegarandeerd is. Een baggercontract met een duur van twee jaar is in Nederland nog vrij uitzonderlijk, terwijl de Belgische overheid haar nationale baggeraars bedeelt met contracten voor zeven of negen jaar.

Bestuurder ing. L. van Gelder hekelde de traagheid waarmee de Nederlandse overheid, zijn belangrijkste opdrachtgever, besluiten over langlopende investeringen in de infrastructuur neemt. “Daarom staan we nu in de file, zijn de waterbodems vervuild en de waterwegen verslechterd.” Ook het zogenoemde 'milieubaggeren' waarin Boskalis de afgelopen jaren heeft geinvesteerd komt slechts aarzelend van de grond. “De milieubusiness is nog vooral een kwestei van rapporten schrijven”, aldus Van Gelder.

Boskalis heeft de vorig jaar begonnen besprekingen met het Belgische baggerbedrijf Decloedt afgesloten zonder tot de beoogde samenwerking te komen. De Belgen kozen uiteindelijk met Dredging International voor een partner in eigen land.