Benoeming Schoo in functie Wereldbank gaat niet door

WASHINGTON, 25 APRIL. Een Nederlandse kandidaat loopt opnieuw een benoeming mis voor een functie in een internationale organisatie. Eegje Schoo, de voormalige minister van ontwikkelingssamenwerking en ex-ambassadeur in India, zal niet gekozen worden als secretaris van het Ontwikkelingscomite, het beleidsbepalende orgaan van de Wereldbank. Dit heeft een hoge functionaris bij de Wereldbank bevestigd.

De verkiezing van de nieuwe secretaris zal aanstaande dinsdag plaats hebben als het Ontwikkelingscomite bijeen komt. De andere kandidaat, de Brit Peter Mountfield, is verzekerd van een ruime meerderheid van de stemmen. Het Ontwikkelingscomite telt vertegenwoordigers van 22 landen. De meeste leden vertegenwoordigen een regionale groep van landen.

Peter Mountfield is een topfunctionaris van het Britse ministerie van financien, belast met internationale financiele zaken. Hij bezit grote deskundigheid en jarenlange ervaring op het gebied van internationale economische betrekkingen. Toen de huidige Britse premier, John Major, een half jaar geleden in zijn toenmalige functie als minister van financien een plan presenteerde voor schuldkwijtschelding aan de armste landen, was dat uitgewerkt door Mountfield. Dit Britse initiatief kwam in grote lijnen overeen met een plan dat de Nederlandse minister van ontwikkelingssamenwerking, Jan Pronk, tezelfdertijd presenteerde.

Schoo werd eind vorig jaar door premier Lubbers naar voren geschoven als kandidaat voor de post van secretaris van het Ontwikkelingscomite.

Na haar termijn als VVD-minister voor ontwikkelingssamenwerking in het eerste kabinet Lubbers had deze, tot ontzetting van de gevestigde hierarchie op Buitenlandse Zaken, er voor gezorgd dat ze benoemd werd tot ambassadeur in India. Zowel op Schoo's functioneren als minister en als ambassadeur bestond grote ambtelijke kritiek.

Als Schoo volgende week de verkiezingsronde in het Ontwikkelingscomite verliest, of als Nederland te elfder ure haar kandidatuur intrekt, is het de derde maal in de afgelopen vier jaar dat een Nederlander naast een internationale benoeming grijpt. Eerder werd ex-minister van financien Ruding gepasseerd als directeur van het Internationale Monetaire Fonds en als president van de Europese bank voor wederopbouw en ontwikkeling.

De secretaris van het Ontwikkelingscomite coordineert de zesmaandelijke vergaderingen en heeft daardoor invloed op de agenda en op de uitkomst van het overleg. Aangezien het voorzitterschap op roterende basis door ministers van financien uit ontwikkelingslanden bekleed wordt, verschaft de secretaris stabiliteit aan het werk van het Ontwikkelingscomite. Het is een baan die zich grotendeels achter de schermen afspeelt.

    • Roel Janssen