Amputatie Boerhaave

In de jaren vijftig werden de Boerhaavezalen te Leiden als expositieruimten gebruikt.

Het gebeurde een keer, dat de drukker, die de uitnodigingen voor een tentoonstelling verzorgde, de naam van de vermaarde heelmeester met een a bekortte; in allerijl moest hij de hele oplaag opnieuw drukken.

Nu ja, dat drukkertje...

Maar dat in NRC Handelsblad van 15 april (en bovendien in een artikel van recensent Bas Roodnat) Boerhaave vijfmaal geamputeerd wordt, is onbegrijpelijk. Temeer, daar kortgeleden in deze krant uitgebreid aandacht werd besteed aan het pas geopende Boerhaave Museum!

In december worden in Amsterdam en Leiden tentoonstellingen over een beroemde Leidse schilder georganiseerd. Alvast een tip: Rembrandt schrijft men met dt.

    • Lucia Steinbach