Akzo beperkt winstval tot 4 % eerste kwartaal

ROTTERDAM, 25 APRIL. De nettowinst van het chemieconcern Akzo is in de eerste drie maanden van dit jaar uitgekomen op 192 miljoen gulden. Dat is 4 procent minder dan de winst van 202 miljoen over dezelfde periode vorig jaar.

Akzo boekte opnieuw een teruggang van het bedrijfsresultaat in chemische produkten, terwijl ook de prestatie van divisie coatings terugviel. De slechte gang van zaken in Brazilie, waar Akzo drastisch reorganiseert, was eveneens debet aan de daling van het totale bedrijfsresultaat van 375 miljoen gulden naar 297 miljoen. Dat de nettowinst minder sterk terugviel, kwam vooral door 46 miljoen gulden lagere financieringslasten.

Berekend op basis van het nu uitstaande aantal gewone aandelen bedroeg de nettowinst per aandeel 4,33 gulden tegenover 4,54 in het eerste kwartaal van 1990.

Akzo-voorzitter jhr. mr. A.A. Loudon vindt het nog te vroeg een uitspraak te doen over het resultaat voor heel 1991, maar hij wees er gisteren wel op dat sinds begin dit jaar enkele lichtpuntjes zichtbaar zijn geworden. Deze zijn de beeindiging van de Golfoorlog, de stijging van de dollar, stabiele olieprijzen en de voorzichtige verwachting dat de economie in de tweede helft van dit jaar zou kunnen aantrekken.

Akzo's omzet bedroeg in het eerste kwartaal 4,2 miljard gulden, 8 procent onder het niveau van vorig jaar. Een verminderd afzetvolume en de invloed van lagere omrekeningskoersen, voornamelijk de Amerikaanse dollar, veroorzaakten dalingen van respectievelijk 5 en 3 procent. De dollarkoers steeg de laatste maanden, maar lag gemiddeld in het eerste kwartaal op 1,73 gulden tegen 1,91 in dezelfde periode van 1990. De opbrengstprijzen lagen per saldo op ongeveer hetzelfde peil als in de eerste drie maanden van 1990.

De omzet daalde in alle belangrijke produktgroepen behalve die van de farmaceutica. Het bedrijfsresultaat van de chemische produkten ging van 153 miljoen naar 117 miljoen door de verminderde bijdrage van de speciale chemische produkten. In vergelijking met het lage peil in het vierde kwartaal van vorig jaar is een verbetering opgetreden.

Het bedrijfsresultaat van vezels en polymeren bleef eveneens achter bij het eerste kwartaal van vorig jaar. De belangrijkste oorzaak was de teleurstellende gang van zaken in Spanje en Brazilie. Verder waren vooral de VS en in mindere mate in Europa de bedrijfsresultaten lager dan in het eerste kwartaal van 1990. Het bedrijfsresultaat in de farmaceutsiche divisie steeg van 101 naar 112 miljoen gulden.

Een buitengewone bate van f 17,1 miljoen betreft voornamelijk de boekwinst op de verkoop van Talens. Akzo investeerde in het eerste kwartaal 205 miljoen gulden, tegenover 225 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.

Het aantal medewerkers van Akzo is in het eerste kwartaal ten opzichte van eind 1990 gedaald met 1300 tot 68.500. Van de 1300 arbeidsplaatsen verdwenen er 400 door het afstoten van deelnemingen. De rest van de vermindering vond voornamelijk plaats bij de vezel- en polymerendivisie en de chemiedivisie.