Akkoord bereikt over loonstijging in ziekenhuizen

DEN HAAG, 25 APRIL. Bonden en Nationale Ziekenhuisraad hebben vannacht overeenstemming bereikt over de loonstijging voor het personeel dat valt onder de CAO-ziekenhuiswezen. Dit personeel krijgt er met ingang van 1 juni 3,5 procent bij. Bovendien wordt in mei een eenmalige uitkering gedaan ter grootte van 0,6 procent van het salaris.

Voor AbvaKabo-onderhandelaar A. Wirtz kwam het principe-akkoord “toch wel als een verrassing”. Eerder deze maand hadden de bonden het overleg met de NZr afgebroken, omdat de raad niet met een concreet bod wilde komen voor de loonsverhoging. Omdat vorig jaar een tweejarige CAO is afgesloten hoefde nu uitsluitend over de loon-paragraaf te worden onderhandeld. De NZr wilde geen bod doen, omdat men wachtte op een reactie van het ministerie van WVC op een verzoek om meer geld.

WVC had in december de werkgevers 3 procent extra loonruimte gegeven, waarvan de instellingen zelf 0,25 procent uit hun eigen budget moesten halen. De NZr vond dat onvoldoende, omdat de gezondheidszorg hiermee in salarisontwikkeling zou achterblijven op de rest van de markt.

WVC heeft nog steeds niet meer geld toegezegd. NZr-onderhandelaar C. Meijers: “Men heeft in de politiek erg de neiging dingen voor zich uit te schuiven. Daar kunnen wij niet mee uit de voeten. Dan komt er een moment waarop je je eigen verantwoordelijkheid als werkgevers moet nemen.” Bij ledenraadplegingen die binnen de NZr de afgelopen weken hebben plaatsgehad bleek dat dit standpunt op voldoende steun kon rekenen. Het is echter duidelijk dat de instellingen hiermee wel een financieel risico nemen ter grootte van een half procent van de totale loonsom, oftewel circa vijftig miljoen gulden.

Vorig jaar is een afspraak gemaakt tussen de sociale partners in de gezondheidszorg en de overheid dat de salarissen in deze sector “marktconform” zouden groeien. In de markt ligt de gemiddelde loonstijging in de afgesloten CAO's tot nog toe op 3,4 a 3,5 procent.

“Als staatssecretaris Simons niet met dat bedrag komt moet je zeggen dat hij zich in feite niet aan de afspraken houdt”, zegt Meijers.

“Maar we gaan er vooralsnog van uit dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt.”

Behalve over loonstijging zijn ook afspraken gemaakt over een onderzoek naar het functiewaarderingssysteem. De komende maanden zal de positie van verpleegkundigen daarin worden bestudeerd. Rapportage daarover moet begin volgend jaar plaatshebben, voordat de nieuwe CAO-onderhandelingen beginnen. De bonden zullen de komende twee weken het principe-akkoord aan hun leden voorleggen, de NZr doet dat op 8 mei.