ABN Amro: onvrede personeel is tijdelijk

ROTTERDAM, 25 APRIL. De beloningsstructuur van de dertienkoppige raad van bestuur van ABN Amro is op dit moment het enige deel van de nieuwe combinatie dat volledig is geintegreerd. De rest van het personeel moet begin volgend jaar volgen, maar emoties en onvrede vertragen de integratie.

Bij de fusie van ABN en Amro heeft, volgens de concerntop, de medewerker vanaf het begin centraal gestaan. Er vallen geen gedwongen ontslagen en niemand gaat er in inkomen op achteruit. Gemotiveerd personeel is voor de bank de belangrijkste factor voor het welslagen van de fusie. Maar dertien maanden na aankondiging van de fusie is er flinke ontevredenheid gerezen bij een groot deel van de bankmedewerkers over de integratie van de arbeidsvoorwaarden. De raad van bestuur maakt zich vooralsnog weinig zorgen en noemt de huidige situatie “een fase waar we met z'n allen door heen moeten en die waarschijnlijk het best omschreven kan worden met 'ongeduld”'.

Begin volgend jaar moeten de nieuwe arbeidsvoorwaarden voor alle medewerkers geintegreerd zijn. “Maar een fusie kan soms een generatie duren” zegt personeelstopman drs R. van Ommeren.

ABN'ers en Amro'ers van de 1470 kantoren in het land worden nu al zoveel mogelijk onderling uitgewisseld ''omdat ze dan merken dat ze in feite niet zo verschillend zijn'' aldus van Ommeren.

De bank gaat dit jaar uit van een afname van het personeel bij natuurlijk verloop met 2000 man en denkt jaarlijks ongeveer 1000 medewerkers te moeten werven. FNV-bestuurder D. Hamaker zet vraagtekens bij deze cijfers: “Alles gaat nu onder de vlag van het fusieverhaal, maar er zou hier wel eens sprake kunnen zijn van een ordinair saneringsplan. Het natuurlijk verloop ontwikkelt zich namelijk niet als geprognotiseerd. De uitstroom van personeel blijft op dit moment griezelig dicht bij de instroom” aldus Hamaker.

Volgens de raad van bestuur is harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden op basis van de gunstigste bestaande regelingen van de beide afzonderlijke banken uitgesloten. “Een dergelijke benadering zou tenminste 110 miljoen gulden op jaarbasis meer kosten” aldus mr J.H.

Geertsema, hoofd van de divisie personeel. De personeelsbesparingen bedragen door de integratie van de twee banken bijna 300 miljoen gulden op jaarbasis. De geintegreerde arbeidsvoorwaarden moeten volgens de berekeningen over drie jaar kosten neutraal zijn.