Zeeland gaat illegaal kamperen aanpakken

MIDDELBURG, 24 APRIL. De provincie Zeeland begint een offensief tegen wildkampeerders. Folders en informatieborden moeten vakantiegangers duidelijk maken dat 'zwart kamperen' het komend seizoen uit den boze is. Aangegeven zal worden waar in de provincie nog plaats is op reguliere campings.

De politie zal extra personeel inzetten om illegale kampeerders te bekeuren. Gemeenten en provincie voeren op het moment onderhandelingen met het openbaar ministerie om de bekeuringen te verhogen van 50 tot 150 gulden per overtreding.

Het nieuwe beleid wordt op 8 mei, de dag voor Hemelvaart, ingevoerd. Een 'piketteam' met vertegenwoordigers van het openbaar ministerie, de VVV, de provincie en de gemeenten, zal de activiteiten coordineren.

Zeeland schat dat de nieuwe aanpak 50.000 gulden kost. Voorlopig richten de acties zich vooral op Hemelvaartsdag en Pinksteren, dagen waarop het aan de Zeeuwse kust doorgaans zeer druk is. Het beleid kan eventueel in de eveneens drukke zomermaanden worden aangescherpt.

De laatste jaren is in Zeeland steeds meer aandacht voor de overlast die het toerisme met zich meebrengt. Oud-gedeputeerde De Voogd oogstte in de provincie veel bijval toen hij vorig jaar zomer verkondigde dat Zeeland vol was en promotiecampagnes om nog meer toeristen aan te trekken gestopt moesten worden. De Voogd ging daarmee buiten zijn boekje omdat hij 'toerisme' niet in zijn portefeuille had, maar de discussie werd erdoor op gang gebracht. Zeeland zal nu, meer nog dan in het verleden, proberen het toerisme naar de provincie te spreiden over de seizoenen. Op topdagen zorgen de duizenden toeristen voor overvolle wegen aan de kust en bij watersportgebieden.