Winst Bam Groep stijgt 20 procent

De BAM Groep (bouwnijverheid) heeft vorig jaar netto 25 miljoen gulden verdiend, 20 procent meer dan in 1989.

Per aandeel bedroeg de netto winst 14,24 gulden. In 1989 werd, gecorrigeerd voor kapitaalmutaties, per aandeel 12,09 gulden winst genoteerd.

De directie stelt voor een dividend aan aandeelhouders uit te keren van 5 gulden in contanten of, naar keuze, 2,5 procent in aandelen ten laste van de agio of algemene reserve, verhoogd met een uiterlijk op 4 juni nabeurs vast te stellen contant bedrag.

De omzet is vorig jaar licht gestegen van 1.168 miljoen gulden tot 1.219 miljoen gulden.