VS voelen niets voor proces tegen Saddam

WASHINGTON, 24 APRIL. De Verenigde Staten zijn gekant tegen een proces tegen de Iraakse president Saddam Hussein wegens oorlogsmisdaden; berechting bij verstek zou de Iraakse leider alleen aansporen aan de macht vast te houden.

Dat hebben de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Thomas Pickering, en de Amerikaanse onderminister van buitenlandse zaken voor internationale organisaties, John Bolton, gisteren latem weten aan een ondercommissie van het Huis van Afgevaardigden. Ze voegden daaraan toe dat de Amerikaanse regering niet van plan is Saddam aan te houden.

Europese regeringsleiders hebben zich eerder deze maand voorstander betoond van berechting van Saddam Hussein wegens poging tot genocide.

Op voorstel van de Duitse minister van buitenlandse zaken, Genscher, besloten de EG-landen onlangs zich met de secretaris-generaal van de Verenigde Naties in verbinding te stellen om de mogelijkheden van een proces tegen Saddam Hussein te onderzoeken; daarbij had de EG er zich wel rekenschap van gegeven dat de kans op een proces “klein” zou zijn. Saddam Hussein zou moeten worden aangeklaagd wegens schending van de VN-conventie van 1948 over genocide.

De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, James Baker, had vorige week in Luxemburg al gezegd dat zo'n proces ernstige gevaren met zich mee zou brengen.

Bolton zei gisteren dat een verstekvonnis tegen Saddam hem elke neiging zou ontnemen de macht op te geven. “Het doel zou eerder moeten zijn Saddam een andere baan te laten vinden”, zei hij.

President Bush heeft vorige week gezegd het idee te willen overwegen van een vrijgeleide voor Saddam in ruil voor zijn aftreden. Een veroordeling zou zo'n actie ook doorkruisen.

(Reuter, AP, AFP)