Vierhonderd banen weg in Groningen

GRONINGEN, 24 APRIL. Bij de gemeente Groningen verdwijnen 400 van de in totaal 4.000 arbeidsplaatsen als gevolg van een bezuinigingsoperatie. Er zullen geen gedwongen ontslagen vallen. De operatie moet 40 miljoen opleveren en zal worden uitgevoerd tussen nu en 1994.

Alle veertien gemeentelijke diensten moeten formatieplaatsen inleveren. Bij de grootste dienst, ruimtelijke ordening- economische zaken, verdwijnen de meeste arbeidsplaatsen, ongeveer 90. De bezuinigingen zijn een gevolg van de Tussenbalans. Bij de volgens burgemeester J. Staatsen “buitengewoon zware ingreep” wordt de dienstverlening aan de burger ontzien. Er treden geen lastenverzwaringen op.

Ingrijpende efficiency-maatregelen in de top van de gemeentelijke organisatie moeten 24,9 miljoen opleveren. Tevens zullen de meeste diensten bepaalde taken afstoten, waardoor nog eens 9,2 miljoen kan worden bespaard. Tariefverhogingen die de burgers niet direct raken of voor diensten waar men geen gedwongen gebruik van hoeft te maken, leveren 1,2 miljoen op. Binnen het te bezuinigen bedrag is twee miljoen gereserveerd voor een mobiliteitsfonds ter bekostiging van overplaatsingen en bij- en omscholing van ambtenaren om gedwongen ontslagen te voorkomen.

In de omvangrijke bezuinigingsoperatie zullen de versterking van de sociale en stedelijke structuur en de zorg voor het milieu worden ontzien. Binnen het bedrag van 40 miljoen is 12 miljoen gereserveerd voor nieuw beleid dat nieuwe arbeidsplaatsen moet opleveren.