Tweede Kamer is tegen verminderen individuele huursubsidie bejaarden

DEN HAAG, 24 APRIL. De Tweede Kamer wil niet dat volgend jaar wordt gekort op de individuele huursubsidie voor bejaarden. Het CDA schaarde zich gisteren bij de fracties van PvdA, D66, Groen Links, SGP, GPV en RPF, die al eerder tegen dit voornemen van staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting) bezwaar hadden gemaakt. Ook de VVD wijst deze bezuiniging af.

Ook Heerma's voornemen om te bezuinigen op de huursubsidie voor alleenstaanden stuit waarschijnlijk op een meerderheid in de Kamer.

Het CDA deelt weliswaar niet de bezwaren die andere fracties hiertegen hebben, maar de VVD wel. Over de wijzigingen in de huursubsidieregeling, die 1 juli 1992 zouden moeten ingaan, beslist de Tweede Kamer pas later dit jaar. De bedoeling van het kabinet was dat de uitgaven voor de individuele huursubsidie niet extra omhoog gaan ten gevolge van de voorgenomen huurverhogingen. Binnen de regeling moet daarom in 1994 123 miljoen zijn bespaard.

Met de voorgestelde huurverhoging van 5,5 procent (voor de laagste inkomens 4,5 procent) per 1 juli van dit jaar zal de Kamer met uitzondering van Groen Links en de VVD deze week wel instemmen. Dat wil zeggen: als het kabinet belooft dat het voorstel om ook het huurwaardeforfait, de belasting voor huiseigenaren, per 1 juli te verhogen, tijdig aan het parlement wordt voorgelegd. De PvdA en het CDA legden gisteren een duidelijke koppeling tussen de verhogingen van de woonlasten voor huurders en voor huiseigenaren, die van beide fracties gelijktijdig moeten ingaan.

In de Tweede Kamer heerst grote twijfel of het kabinet er wel in zal slagen het voorstel voor het huurwaardeforfait op tijd in te dienen.

Ook de instemming van de Eerste Kamer is vereist. Vorig jaar keerde die zich nog tegen een verhoging van het forfait. Een woordvoerder van het ministerie van financien zei vanochtend dat “de tijd heel krap is”, maar dat het departement nog steeds uitgaat van een verhoging van het forfait per 1 juli.

In de Tweede Kamer speculeerde PvdA-woordvoerder De Pree er gisteren al op dat ook de huurverhoging wordt uitgesteld als de stijging van het huurwaardeforfait niet tijdig door het parlement kan worden geloodst. Niettemin gaat de PvdA (net als D66, CDA, SGP, GPV en RPF) voor dit jaar met de huurverhoging akkoord. Dat bracht het Kamerlid Lankhorst (Groen Links) tot de constatering dat “met links in het kabinet het beleid rechtser kan uitpakken dan wanneer rechts erin zit”, omdat de huurverhogingen de afgelopen jaren steeds tot 3 procent waren beperkt. VVD'er De Korte stelde vast dat zijn partij “door CDA en PvdA 'rechts' is gepasseerd”. De VVD wil de huurverhoging tot 4,5 procent beperken en de nieuwbouw in de steden minder subdsidieren.