Thailand: in mei eind staat van beleg

BANGKOK, 24 APRIL. In Thailand zal de staat van beleg, die op 23 februari werd ingesteld na een militaire staatsgreep, medio volgende maand worden opgeheven. Dat heeft interim-premier Anand Panyarachun gisteren gezegd. Tot dan zijn samenscholingen van meer dan vijf personen en betogingen verboden.

Anand, die door het leger naar voren werd geschoven nadat de gekozen premier Chatichai Choonhavan aan de kant was gezet, zei dat de situatie in het land dusdanig is genormaliseerd dat een einde kan worden gemaakt aan de staat van beleg. Om “technische redenenen”, zo zei premier Anand, kon de staat van beleg niet eerder worden opgeheven. Hij ontkende berichten uit de Thaise pers dat voor 1 mei grote demonstraties werden verwacht. Anand zelf zal in ieder geval nog aanblijven tot volgend jaar, wanneer verkiezingen worden gehouden.

De militairen die twee maanden geleden met hun staatsgreep Chatichai Choonhaven verdreven wilden een einde maken aan de corruputie onder zijn bewind. Chatichai werd gearresteerd en naderhand weer vrijgelaten. Het was de 17de staatsgreep of poging daartoe sinds 1932 in Thailand.

Westerse waarnemers betwijfelen of aan de corruptie inderdaad een einde zal worden gemaakt en wijzen erop dat ook militairen zich daaraan schuldig maken.

Corruptie was niet de enige aanleiding tot de staatsgreep. Het leger verweet de regering van Chatichai ook dat de strijdkrachten werden ondermijnd en dat een onderzoek werd geblokkeerd naar een vermeende samenzwering tegen de koninklijke familie. Na het ingrijpen door het leger is over deze beide kwestie evenwel weinig meer gehoord. (AP, AFP)