'Student moet sneller duplicaat OV-kaart'

DEN HAAG, 24 APRIL. Studenten die hun OV-jaarkaart kwijt zijn, moeten als zij daar recht op hebben binnen twee weken een duplicaat kunnen krijgen. Dit heeft president van de Haagse rechtbank vanmorgen bepaald in het kort geding dat de Consumentenbond had aangespannen tegen minister Ritzen (onderwijs) en de OV-studentenjaarkaart BV, die is belast met de uitgifte van de kaarten.

De bond wilde dat studenten even snel een duplicaat krijgen als andere reizigers, dat wil zeggen binnen vijf dagen in plaats van tussen de elf dagen en zes weken, zoals nu gebeurt. Ook zouden studenten even veel moeten betalen voor hun vermiste kaart: 25 gulden in plaats van de 60 gulden die aan studenten wordt gevraagd. Voor deze laatste eis verwijst de president naar een bodemprocedure.

Volgens de OV-studentenjaarkaart BV is de extra tijd nodig om bij de Informatiseringsbank na te gaan of de student nog wel recht heeft op een basisbeurs. De president vindt dat niet voldoende is aangetoond dat daarvoor zoveel meer tijd is gemoeid als in het contract tussen Ov-Studentenkaart en de student is vastgelegd. Volgens dat contract moet binnen acht weken een duplicaat worden verstrekt.

De president spreekt zich zeer kritisch uit over dit contract. Doordat de student geen andere keus heeft dan het te tekenen als hij een kaart wil kan de BV Studentenkaart zich ook niet “te goeder trouw op deze eenzijdige voorwaarde beroepen”.

De Consumentenbond zegt “zeer tevreden” te zijn met de uitspaak. Volgens een woordvoerder was de inzet van het geding vooral de termijn. “Als studenten zes weken op een duplicaat moeten wachten, kan dat al gauw een paar honderd gulden kosten.”

De directeur van OV Studentenkaart, prof. dr. W.S.P. Fortuyn, weet nog niet of het mogelijk is om studenten zoals nu via de postkantoren duplicaten te verstrekken. Hij sluit niet uit dat de studenten hun nieuwe kaart op zijn kantoor in Rotterdam moeten komen halen.