Slowaakse premler ontslagen

BRATISLAVA, 24 APRIL. De Slowaakse premier, Vladimir Meciar, is gisteren ontslagen en vervangen door de christen-democraat (en voormalige dissident) Jan Carnogursky. Aanhangers van Meciar uitten gisteravond hun woede over het ontslag tijdens een rumoerige demonstratie bij het parlementsgebouw in Bratislava.

Het ontslag, door het presidium van het Slowaakse parlement, is het gevolg van de recente breuk in Publiek tegen Geweld (PNV), de belangrijkste regeringspartij in Slowakije. Meciar een radicale Slowaakse nationalist, is onlangs uit die partij gestapt en heeft zijn eigen organisatie gesticht, die wil ijveren voor een vergroting van de autonomie van de deelrepubliek. De kritiek die vorige week in het parlement is geuit op het gebrek aan doelmatigheid van Meciars regering en een onderzoek dat wordt ingesteld naar vermeend machtsmisbruik door de premier, hebben het ontslag door het presidium van het parlement onvermijdelijk gemaakt.

De nieuwe Slowaakse premier Carnogursky, die tot dusverre vice-premier was en die de Slowaakse christen-democraten leidt beloofde bij zijn aantreden te werken aan de eenheid van Slowakije na de felle debatten over de staatkundige toekomst en voor de verwezenlijking van "de idealen van de november-revolutie (van 1989)". Enkele duizenden aanhangers van Meciar betoogden gisteren tegen het ontslag Yan hun leider. Voor het gebouw van het Slowaakse parlement riepen ze leuzen als "Judassen".

Volgens waarnemers kan het aantreden van Carnogursky het debat met Praag over de verdeling van de competenties tussen de centrale regering en de Tsjechische en de Slowaakse regering vergemakkelijken: Carnogursky, de belangrijkste Slowaakse dissident uit het verleden, ligt de leiders in Praag beter en is duidelijk minder radicaal dan Meciar. Ook zal zijn economisch beleid naar verwachting beter aansluiten bij het hervormingsbeleid van Praag. (AP, Reuter)