Sint: bescherming van inkomens geen dogma

DEN HAAG, 24 APRIL. De PvdA moet streven naar een flexibeler samenleving die meer is toegespitst op de zelfstandige, mondige burger. De partij moet ophouden de bescherming van inkomens toetssteen voor het hele beleid te maken, en zich vooral richten op bevordering van de werkgelegenheid. Om dat te bereiken moet de partij “over heel veel durven praten”.

Dat zegt partijvoorzitter Sint in een vraaggesprek met deze krant. Zij noemt als mogelijke concessies het idee van Brinkman de WAO te vervangen door een minimumuitkering, waarbij de werknemer zich particulier kan bijverzekeren.

Voorwaarde is wel dat het kabinet deze zomer met een samenhangend pakket maatregelen komt waarin de werkgelegenheid centraal staat.

“Dan zou ik een hoop kunnen slikken waarvan ik nu nog zeg: dat ligt voor ons lastig.” Onder andere de hoogte van het minimumloon wordt dan “bespreekbaar” voor de partij, meent zij.

Sint zegt dat de partij in de jaren negentig zich niet moet concentreren op het honoreren van de materiele verlangens van het electoraat. Daaraan zal de partij nooit kunnen voldoen, meent zij.

Onder meer het streven naar milieubehoud zal tot een verminderde welvaartsgroei leiden. De partij moet niet proberen dat te compenseren door milieuheffingen inkomensafhankelijk te maken. “We moeten nu durven, ook als we

daar eerst niet populair door worden. We moeten weg uit het defensieve.” Onder het “flexibel maken” van de samenleving verstaat zij de liberalisering van de winkelsluitingstijden, het vrijlaten van de pensioneringsdatum, maar ook het niet langer algemeen verbindend verklaren van CAO's door het kabinet. Plannen voor een verplichte arbeidsduurverkorting en een 25-urige werkweek kan de partij zich niet langer veroorloven omdat die de plaats van Nederland in de Europese economie miskennen, aldus Sint.