Sijthoff Pers schrapt tussen 150 en 200 banen

DEN HAAG, 24 APRIL. Bij de Haagse uitgeverij Sijthoff Pers moeten de komende drie jaar 150 tot 200 banen verdwijnen. Dit heeft de directie de ondernemingsraad en de bonden gisteren meegedeeld. Het personeel is vandaag ingelicht.

Sijthoff Pers, onder meer uitgever van de Haagsche Courant, het Binnenhof en een aantal huis-aan-huisbladen, zegt dat de ingreep noodzakelijk is in verband met teruglopende advertentie-inkomsten.

Volgens adjunct-hoofdredacteur D. Toet van de Haagsche Courant is de afslanking ook bedoeld om het bedrijf zelfstandig voort te laten bestaan en kan de inkrimping naar verwachting zonder gedwongen ontslagen worden doorgevoerd. Voorlopig is tot 1 september een absolute vacaturestop afgekondigd.

Voorzitter van de directie mr. J.J. Nouwen zegt dat deze operatie is ingegeven om de rentabiliteit van het bedrijf te verbeteren. “We hebben het afgelopen jaar een aardig winstje geboekt, maar in vergelijking met andere uitgeverijen is dat te mager”, zo zegt Nouwen die geen precieze cijfers wil noemen. Hij ontkent dat de plannen zijn bedoeld om het zelfstandig vortbestaan van Sijthoff Pers veilig te stellen. “De eigenaren willen niet kosten wat kost het bedrijf in eigen hand houden. De enige doelstelling is het bedrijf een gezonde basis te geven en de rentabiliteit te verhogen”.

Volgens regiobestuurder H. Staas van de FNV-bond Druk en Papier was de rentabiliteit het afgelopen jaar twee procent en ligt dat bij andere uitgeverijen tussen de tien en vijftien procent. “Wij begrijpen de haast niet die nu wordt gemaakt. Wat ons betreft moet de operatie zonder gedwongen ontslagen kunnen worden uitgevoerd. In het bedrijf met in totaal 1400 werknemers is het verloop 150 man per jaar dus dat kan geen probleem zijn”.

Ook Nouwen zegt dat 'met grote nadruk' zal worden gestreefd gedwongen ontslagen te voorkomen.

Opmerkelijk is dat Sijthoff Pers nog maar drie maanden geleden een arbeidsgarantie heeft afgegeven voor de werknemers die overtollig werden in verband met de fusie van het Rotterdams Nieuwsblad (Sijthoff) en het Vrije Volk. Staas: “Wij vragen ons af wat in dit verband het woord van de directie waard is”. Nouwen: “Aan die garantie doen wij geen woord af”.

De voorzitter van de ondernemingsraad mevrouw A. Hol - die woedend is dat het personeel de plannen van de directie via de media heeft moeten vernemen - zegt dat bij de beoordeling van de plannen niet alleen naar de cijfers van het bedrijf mag worden gekeken. “Wij maken hier geen doperwten maar kranten. Dat betekent wij bij onze beoordeling niet alleen op het geld en op de winstcijfers letten maar ook onze maatschappelijk taak in het oog houden. Gedwongen ontslagen zullen we in geen geval accepteren.”

Drs. J.A.M. van Tienen, voorzitter van de Nederlandse Dagbladpers, spreekt over “een kwakkelende gang van zaken” in de dagbladbranche, die hij wijt aan de advertentie-inkomsten. “Het zal eerder slechter dan beter worden”, voorspelt hij.

Van Tienen onderschrijft dat de advertentie-inkomsten bij de Nederlandse dagbladen “onder enige druk staan”. Hij geeft als een van de hoofdoorzaken voor de verslechterde situatie de Golfoorlog aan: “Alles ging door de situatie in de Golf twijfelen, dus ook de adverteerders”. Daarnaast heeft het afnemend volume van de personeelsadvertenties een negatieve invloed: “Meestal is dat een voorbode van een slechte economische situatie”, aldus van Tienen. Ook de herverdeling van de advertentie-inkomsten als gevolg van de opkomst van commerciele televisie ziet Van Tienen als een belangrijke oorzaak voor de verminderde advertentie-inkomsten bij dagbladen.

Voorzitter C.P.J. Appeldoorn van de raad van bestuur van Wegener Tijl, dat een groot aantal regionale dagbladen uitgeeft, heeft over het eerste kwartaal “enige druk op de advertentie-inkomsten”

gesignaleerd. “Het structureel rendement is bij Sijthoff kennelijk niet voldoende. Bij ons is daar geen sprake van”, aldus Appeldoorn.

Ook Appeldoorn wijst naar de Golfoorlog als een van de voornaamste oorzaken van de teruggelopen advertentie-inkomsten. Maar omdat het hier om een 'incidentele kwestie' gaat verwacht Appeldoorn dat de inkomsten uit advertenties voor de dagbladen zich voor het hele jaar zullen stabiliseren. “Er is nog geen echt herstel gesignaleerd, ook bij onze dagbladen zijn de advertentie-inkomsten de laatste maanden enigzins teruggelopen maar minder dan het landelijk gemiddelde”, zegt Appeldoorn.