Rapport: problemen opleiding recherche

DEN HAAG, 24 APRIL. Het is slecht gesteld met de opleidingsmogelijkheden voor de Nederlandse recherche.

De rechercheschool in Zutphen wijst elk jaar ongeveer de helft van de politiemensen die zich voor een opleiding aanmelden af. De hierdoor gerezen achterstand groeit ieder jaar en neemt een alarmerende omvang aan. Dat staat in een rapport over de opleidingsmogelijkheden voor de Nederlandse recherche, uitgevoerd door een organisatie-adviesbureau, de rechercheschool en de ministeries van binnenlandse zaken en justitie. Uit eerder onderzoek bleek al dat de schaarste aan opleidingscapaciteit direct van invloed is op de kwaliteit van de opsporing van strafbare feiten in Nederland. Uit het nu afgesloten onderzoek blijkt dat de rechercheschool nog niet aan 25 procent van de werkelijke behoefte aan recherche-onderwijs kan voldoen.