Platform op gebied van energie

DEN HAAG, 24 APRIL. De technische onderzoeksinstituten op het gebied van energie en milieu, de elektriciteitsproducenten en de industrie richten binnenkort een gezamenlijk platform op dat bedrijven beter in staat moet stellen om technologie, kennis en produkten te exporteren.

Dit zei directeur Ir. N. Ketting van de Samenwerkende Elektriciteits Producenten (SEP) vanochtend op een energiecongres in Den Haag. Het industrieel platform, een initiatief van de SEP, kan een belangrijke rol gaan spelen in het kader van het plan-Lubbers voor een energie-gemeenschap met de Sovjet-Unie en andere Oosteuropese landen.

De SEP, KEMA, TNO en ECN (Energie Onderzoekscentrum Nederland) werken in het platform samen met de industrie.

Bij de lancering van het plan voor een energiegemeenschap, vorig jaar op de Europese topconferentie in Dublin, pleitte minister-president Lubbers al voor een onderzoek naar nieuwe exportmogelijkheden voor Nederlandse bedrijven op het gebied van de energietechniek, energiebesparing en milieubescherming.

Ir. Ketting noemde vanochtend al de samenwerking met Oost-Europa op het gebied van de elektriciteitsvoorziening. Het plan-Lubbers bevat volgens hem belangrijke mogelijkheden om Oost-Europa kennis en technische middelen ter beschikking te stellen voor uitbreiding van de stroomvoorziening en koppeling van hoogspanningsnetten.

Nederland investeert al voor 60 miljoen gulden in het schoner maken van de elektriciteitsproduktie in Polen door de installatie van een rookgasontzwaveling. Ook werkt Nederland via de kerncentrale Dodewaard mee aan het veiliger maken van de Russische kerncentrales in Oost-Europa. De Europese Commissie (dagelijks bestuur van de gemeenschap) heeft voor dit programma 800 miljoen ECU beschikbaar gesteld.

Ketting zei ook dat de SEP gaat meedoen aan een consortium van Westeuropese elektriciteitsproducenten dat de stroomvoorziening in de voormalige DDR gaat verbeteren.