Ook PvdA in de Senaat wil extra bezuinigen op uitgaven Defensie

DEN HAAG, 24 APRIL. De PvdA-fractie in de Eerste Kamer wil in navolging van partijgenoten in de Tweede Kamer en minister Kok (financien) dat op Defensie de komende jaren nog meer wordt bezuinigd. Het opzetten van een luchtmobiele brigade - kosten acht miljard gulden - acht zij onbetaalbaar.

Dat bleek gisteren tijdens een debat in de Eerste Kamer. Ook bij het CDA en Groen Links bestonden veel vragen over de taken die Nederland zich wil stellen met zo'n snel inzetbare, modern uitgeruste troepenmacht. Senator Uijen (PvdA) ontkwam niet aan de indruk “dat Nederland geheel op eigen houtje, dus noch op basis van een nieuwe nog niet bestaande NAVO-strategie, noch op basis van een WEU-strategie over een periode van tien jaar een puur nationaal gerichte herstructurering en verkleining tot stand wil brengen. Enerzijds grijpt dat flink in in de personele bezetting en anderzijds wordt het mooiste en beste speelgoed voor de jongens en voor enkele meisjes aangehouden en zelfs met nog mooier en duurder speelgoed aangevuld.”

Uijen verzette zich met name tegen de aanschaf van twee transporttoestellen. Voor troepenvervoer zou gemakkelijk vrachtcapaciteit kunnen worden gehuurd of gevorderd, aldus Uijen. Hij zag niet in waarom de luchtmacht bij het afnemen van de dreiging plotseling de behoefte zou hebben om eigen vliegende tankers te hebben.

F. Bolding (Groen Links): “Nederland lijkt voorop te willen lopen in de ontwikkeling van een flexibel, krachtig, kleiner, mobieler en vooral overal ter wereld inzetbaar militair apparaat. Dat heeft met een defensieve krijgsmacht niet zoveel meer te maken. Ons land lijkt gevangen te worden in een internationaal offensief beleid.”

VVD-senator Van der Werff vroeg zich af of een luchtmobiele brigade die zowel in Duitsland een taak heeft als moet optreden bij internationale brandhaarden die de veiligheid in gevaar brengen, ver buiten het NAVO-verdragsgebied, niet halfslachtig is. “Hoe meer de nadruk valt op luchtmobiliteit, des te minder zwaar bewapend wordt zo'n brigade en daardoor minder geeigend voor de taak in de Noordduitse laagvlakte”, aldus Van de Werff.