Management Share: geen prognose

AMSTERDAM, 24 APRIL. Het parallelmarkt-genoteerde automatiseringsbedrijf Management Share verwacht dat de winst per aandeel dit jaar zal stijgen tot tussen 1,35 gulden en 1,55 gulden, vergeleken met 1,07 gulden dit jaar. Een prognose van de omzetontwikkeling durfde het bedrijf gisteren bij de presentatie van de jaarcijfers niet af te geven.

Management Share bestaat voor meer dan 50 procent van de omzet uit de oorspronkelijke bezigheid van de onderneming: het uitlenen van automatiseerders aan grote bedrijven en instellingen. De markt voor de zogenoemde 'detachering' staat de laatste jaren onder druk omdat er steeds meer aanbieders op zijn verschenen. Omdat de marges in de detachering lager worden is de brutomare van Management Share gedaald van 30,7 procent in 1989 tot 29,1 procent vorig jaar. Detachering is voor MS nog steeds winstgevend, aldus directeur A. Schoenmakers, maar in het eerste kwartaal van dit jaar is de markt verder achteruitgelopen.

Naast de oude kernactiviteit heeft de onderneming - 235 werknemers - sinds 1986 stapsgewijs nieuwe activiteiten binnengehaald. In eerste instantie werden nieuwe terreinen zelf aangeboord, zoals bijvoorbeeld opleiding, later zijn steeds meer bedrijven overgenomen. Vorig jaar werden vier bedrijven gekocht.

De onderneming hoopt met de nieuwe activiteiten en de daarmee verbonden kennis de achteruitgang in de detachering op te vangen.

Vorig jaar boekte de automatiseerder een omzet van 58,3 miljoen gulden, vergeleken met 38,7 miljoen in 1989. De winst uit gewone bedrijfsuitoefening steeg van 1,4 miljoen naar 2,4 miljoen. De winst per aandeel verbeterde van 0,93 tot 1,07 gulden. Door de overnemingen daalde vorig jaar de solvabiliteit, het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal, van 53 procent naar 23,3 procent.

Bij verschillende automatiseringsbedrijven staan de bedrijfsresultaten onder druk. De nettowinst van Volmac daalde met 20,8 procent en de winst van Computer Management Group ging licht achteruit. De winst van HCS Technology daalde ten opzichte van vorig jaar en viel 40 miljoen gulden slechter uit dan in december was voorspeld. Raet boekte meer winst. BSO uit Utrecht heeft een winststijging voorspeld.