Kok oneens met Duisenberg over extra bezuinigingen

DEN HAAG, 24 APRIL. Minister Kok van Financien is het niet eens met president Duisenberg van De Nederlandsche Bank dat nog dit jaar negen miljard gulden extra moet worden bezuinigd. Hoewel ook Kok de recente ontwikkeling van het financieringstekort “zorgwekkend” vindt, vertrouwt hij erop dat de maatregelen die al zijn aangekondigd het tekort in 1991 zullen terugdringen tot 4,75 procent van het nationale inkomen.

Over de twaalf maanden tot en met maart 1991 was het financieringstekort gestegen tot ruim 6,75 procent. Duisenberg sloeg bij dit cijfer “de schrik om het hart”, verklaarde hij maandag bij de presentatie van zijn jaarverslag. Volgens een woordvoerder van minister Kok is die stijging echter tijdelijk, onder meer veroorzaakt door vervroegde belastinginning. Bovendien wordt dit jaar al 4,5 miljard gulden omgebogen en wordt de begrotingssituatie in mei, bij de discussies over de Voorjaarsnota, opnieuw bezien.

Ook PvdA-woordvoer Melkert verwees vanmorgen in een reactie naar de incidentele factoren die het overheidstekort nu tijdelijk omhoog jagen. “Ik beschouw Duisenbergs pleidooi voor negen miljard gulden extra bezuinigingen als een misvatting, tenzij hij wil duidelijk maken dat het een hele toer zal zijn de aangekondigde ombuigingen te halen,” aldus Melkert. Ook volgens CDA-woordvoerder Terpstra zit Kok nu al op het voor het financieringstekort afgesproken tijdpad.

De VVD daarentegen vindt dat het kabinet Duisenbergs aanbevelingen serieus moet nemen en noemt de veronderstelling dat het ondanks de recente ontwikkelingen toch zou lukken het tekort dit jaar tot 4,75 procent terug te dringen “heroisch”. Volgens Groen Links-woordvoerder Brouwer is Duisenberg te somber en zou hij meer aandacht moeten wijden aan het milieubeleid of aan arbeidsduurverkorting.

De vakbeweging is eveneens uiterst kritisch over het jaarverslag van De Nederlandsche Bank. De FNV noemt het pleidooi voor nog meer bezuinigingen “onrealistisch”, het CNV vindt dat het jaarverslag op “een kapotte grammofoonplaat” begint te lijken. Dit omdat het pleidooi voor een lager overheidstekort jaar in jaar uit wordt herhaald. Nog meer bezuinigingen zullen volgens de christelijke vakcentrale de samenleving “uit elkaar slaan”.

Veel positiever zijn de werkgevers. VNO en NCW ondersteunen Duisenbergs pleidooi voor extra ombuigingen, in het bijzonder als hij pleit voor bezuinigingen in plaats van lastenverzwaringen. Volgens het KNOV komt van een gematigde loonontwikkeling niets terecht als niet eerst de collectieve sector gezond is gemaakt.