Kabinet komt in juli met concrete voorstellen WAO

DEN HAAG, 24 APRIL. Het kabinet komt in juli met concrete, ingrijpende voorstellen om het aantal arbeidsongeschikten en zieke werknemers terug te dringen.

Op het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid wordt al aan wetsvoorstellen gewerkt om de uitkering voor gedeeltelijk gehandicapten af te schaffen, de duur van de uitkering voor andere WAO'ers te bekorten en wachtdagen in de ziektewet in te voeren.

Het kabinet heeft nog niet daadwerkelijk tot deze ingrepen besloten. Het wil de besluitvorming daarover onder meer laten afhangen van het advies van de Sociaal-Economische Raad. Minister-president Lubbers zei dit gistermiddag in de Tweede Kamer in antwoord op vragen van het D66-Kamerlid Schimmel. Daarmee gaf Lubbers, na dat eerder binnenkamers al te hebben gedaan, het signaal dat CDA-fractievoorzitter Brinkman zijn dreigementen heeft doen afzwakken.

D66 had de premier naar de Kamer geroepen naar aanleiding van uitspraken van Brinkman. Deze veroorzaakte in het weekeinde veel commotie door van het kabinet te eisen binnen enkele weken met forse ingrepen voor de WAO en Ziektewet te komen. Brinkman vond dat het kabinet niet meer hoefde te wachten op het advies van de SER dat op 12 juli wordt uitgebracht. Deed het kabinet dat wel, dan dreigde Brinkman niet akkoord te zullen gaan met de accijnsverhoging op benzine en het duurder maken van het eigen huis. Twee maatregelen die het kabinet al op 1 juli wil laten ingaan.

Maandag zwakte Brinkman zijn dreigement al af. Naar zijn zeggen had hij in het weekeinde vanuit het kabinet geruststellende signalen gekregen. De CDA-fractievoorzitter herhaalde dit gistermiddag in de Tweede Kamer. De toezegging van Lubbers dat het kabinet “parallel”

aan de SER werkt aan de concrete uitwerking van ingrepen in de WAO leidde ertoe dat Brinkman zijn PvdA-collega Woltgens gisteren beloofde deze week te zullen instemmen met de verhoging van de huren en het huurwaardeforfait voor huiseigenaren.

Volgens de premier wordt op dit moment op Sociale Zaken aan concrete wetsvoorstellen gewerkt, zodat “het kabinet na het SER-advies snel en verantwoord keuzes kan doen”. Lubbers noemde expliciet de duur van de uitkering en het afschaffen van de laagste klassen in de WAO als maatregelen die worden overwogen. Ook de twee wachtdagen in de ziektewet ten koste van de ATV-dagen van de werknemer met daaraan gekoppeld de eerste zes weken ziekteverzuim voor rekening van de werkgever haalde Lubbers aan als voorbeeld. Hoewel het kabinet volgens hem nog niet in de fase is van “dit wel en dat niet” werden de voorbeelden die hij noemde toch gezien als de richting waarin het kabinet denkt. Op een vraag van het D66-Kamerlid Groenman gaf Lubbers toe dat het kabinet minder prioriteit geeft aan andere ideeen, zoals het onderscheid tussen arbeidsongeschiktheid als gevolg van een bedrijfsongeval of een sportblessure.

Lubbers zei gisteren dat het kabinet over de wetsvoorstellen waarmee het in juli komt niet opnieuw advies zal vragen aan de SER. Omdat de SER al weet in welke richting het kabinet nu denkt, zal het ook geen gerichtere adviesaanvraag van het kabinet krijgen zoals VNO-voorzitter Rinnooy Kan deze week heeft geopperd. Volgens Rinnooy Kan zou een adviesaanvraag waaruit duidelijker blijkt waar de voorkeuren van het kabinet naar uit gaan, bevorderen dat de SER met een unaniem advies komt. Lubbers sprak gisteren de hoop uit dat dit de SER nu ook zal lukken. “Dat zou voor de verhoudingen in ons land van buitengewoon belang zijn”, aldus Lubbers.