Jongeren negeerden Statenverkiezingen

DEN HAAG, 24 APRIL. Van de jongeren onder 30 jaar is 72 procent niet gaan stemmen bij de Provinciale-Statenverkiezingen van 6 maart.

Geen interesse in de politiek, geen vertrouwen in de politieke leiders zijn oorzaken van de lage opkomst. Dit blijkt uit een Nipo-enquete die in opdracht van de Stichting Burgerschapskunde is gehouden onder 1.188 mensen. Gebleken is dat kiezers de Statenverkiezingen niet hebben gemeden omdat zij die te onbelangrijk vonden. Ook de actualiteit van de Tussenbalans heeft een geringere invloed op de lage opkomst gehad dan werd aangenomen vlak na de verkiezingen. De belangrijkste motieven om niet te gaan stemmen zijn: desinteresse in de politiek (41 procent), gebrek aan vertrouwen in politieke leiders (14 procent) en moeite een keuze te maken (9 procent).